Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

петък, 6 юни 2014 г.

ДИАГНОСТИКА НА ДУШАТА-diagnostika-na-dushata„Psyche“ в превод от гръцки означава душа. От което следва, че буквалният превод на психо-диагностиката е душевна диагностика. Но същинският, смислов превод е: диагностициране посредством свръхсетивни, психични методи.

Психо-диагностик е човек, който, за да получи необходимата му и търсена от него информация за някого, използва фините си т.нар. свръхсетива. Пренасянето на тази информация до физическия ни мозък и будното ни съзнание - за да можем да я интерпретираме, анализираме и обобщим, се извършва посредством психичната (душевната) енергия, чийто потенциал е различен за всеки отделен човек.

Колкото по-развита е една душа, колкото по-разширено е съзнанието на личността, чрез която тя се проявява, толкова по-точна и пълна е получената информация. За нейната правилна и изчерпателна интерпретация обаче на лечителя му е необходимо и задълбочено познание в много други области - анатомия, физиология, психология, както и езотерични познания за фините ни тела и чакрите, взаимодействието между тях, както и много други.

Истинският духовен лечител има за основа натрупан в тази област опит в предишни свои животи. Разширеното му съзнание му позволява да черпи от този свой предишен опит всякаква, необходима му за конкретния случай, информация. А когато с тази нелека и отговорна задача се е нагърбил човек, чиято душа е приела трето посвещение, то тази степен на развитие му предоставя възможност, в случай на нужда, да черпи вдъхновение, знание и енергия от общата съкровищница на духовната Йерархия. Казано по друг начин, той има много по-свободен достъп до информация, касаеща различни области на човешкото познание, която може да ползва, интуитивно насочвайки към нея вниманието си.

Тайната наука„Посветените във Вечната Мъдрост са по необходимост и лечители, макар че не всички са в състояние да лекуват физическото тяло. Това е така, защото те стават проводници на духовната енергия.” (Из „Езотерично лечение” на  Джуал Кхул-Тибетеца)

Книгите на Джуал Кхул-Тибетеца са записани под неговата телепатична диктовка от Алис Бейли. По негови твърдения освен тази си дейност Тибетеца работи (със свои собствени методи, включващи и телепатично обучение) с големи лечителски групи, както и с учени и медици по цял свят. Неговата работа в тази посока - отново по неговите думи - се състои в даването на идеи и насоки в тези области. Много просветлени хора по цялата планета, работейки под неговото телепатично ръководство, постепенно изграждат основите на медицината на третото хилядолетие и на ерата на Водолея.

През този предстоящ етап от развитието ни, който ще е белязан от Духа на обединението, Тайната наука постепенно ще намери външен израз и признание под формата на върхови достижения на науката. Аналогична форма ще приеме и Новото лечителско изкуство, което ще представлява синтез от авангардните достижения на науката, медицината, психологията, и езотеричното лечение. Но за да се постигне това, е необходимо учени, медици, психолози и духовни лечители да намерят път един към друг. Да изгладят противоречията помежду си, да разширят гледните си точки и да обединят усилията си под общия мотив - пълно изцеление на всички нива на всеки един от пациентите. А тази цел те могат да постигнат единствено ако паралелно бъдат лекувани душата, психиката и тялото на страдащите. 

Целият ни живот е дълъг и нелесен път на развитие. Но когато за първи път сериозно се замислим над собствения си живот – защото идва моментът да прозрем своята цел, състояща се в това да станем същество, ръководено от душата и управляващо своята хармонизирана личност - именно тогава ние стъпваме на пътя на съзнателното само развитие.

 (Из "Новото лечителско изкуство")


------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!
бутон за споделяне