Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

събота, 17 май 2014 г.

ОСНВИ НА ЧАКРИТЕ – ЧАСТ ЧЕТВЪРТА osnovi-na-chakrite-4Пета чакра. Ако любовта извира от сърдечната чакра, то изразяването произлиза от гърлената чакра. Тя често се смята за Свещения граал на чакрите, тъй като съдържа информация за всички останали. Енергиите от шеста и седма чакра минават през пета, отивайки надолу към тялото; а пък енергиите на коренната, коремната, чакрата на слънчевия сплит и сърдечната чакра преминават пак през нея по пътя си нагоре към главата. Цялата тази информация се „метаболизира" в свещения контейнер на гърлената чакра — раздробява се и отново се събира във форма, която се превръща във вашия уникален израз.

Щитовидната жлеза, управляваща метаболизма, се намира в гърлената чакра. Метаболизмът включва два процеса — катаболизъм и анаболизъм. Катаболизмът е разграждане на веществата с цел освобождаване на енергия. Анаболизмът е изграждане и обновяване на клетките и тъканите чрез синтез на веществата, като води до натрупване на енергия. Подобно на щитовидна¬та жлеза, която чрез процесите на разграждане и синтез поддържа физическото тяло, гърлената чакра разгражда и синтезира енергиите, преминаващи през нея, за да изгради и поддържа енергийното тяло. Посредством гърлената чакра ние разговаряме — най-характерната човешка форма на изразяване.

Най-често срещаните цветове в гърлената чакра са морскосиньото и тюркоазеното. Подобно на останалите чакри и тази се състои от спираловидни енергии, но за разлика от другите, когато проникна по-надълбоко в енергийната й спирала, различавам и отделни енергийни „стаички". Тези „стаички" се разпростират нагоре и надолу по гърлото, като мост, който съединява мозъка с торса. Седем колони носят енергиите на останалите чакри през гърлото, улеснявайки комуникацията и в двете направления. Енергията протича нагоре и надолу по всяка една от тях и едновременно може да се движи нагоре по някои и надолу по други. Трите отделения, или „стаички", в лява¬та част на гърлото са катаболични. 

Тяхното предназначение е да разграждат енергията. Трите отделения от дясната страна на гърлото са анаболични. Те изграждат и синтезират енергията. Седмото отделение, което се намира отпред, поддържа баланса между тези два процеса и насочва метаболизма. Енергиите, които се кръстосват между лявото и дясното полукълбо, се кръстосват и в гърлената чакра.

Двете основни поведенчески затруднения у хората, свързани с гърлената чакра, са неспособността да се говори или неспособността да се мълчи. Говоренето е анаболичен, а мълчанието е катаболичен процес. Ако в катаболичните отделения има твърде много енергия, човекът среща трудности при говорене. Ако пък в анаболичните отделения енергията е повече, човекът не знае кога да замълчи.

Калцият предизвиква контракции в мускулите и им дава гъвкавост. Начинът й на живот въплъщаваше откритост и екстравертност, но при нея липсваше „гъвкавост". Тъй като тя не даваше на тялото възможност да усвоява калция, паращитовидните жлези поддържаха една вялост в мускулите й, създавайки впечатление за нормален живот. Калцият се нуждае от взаимодействие с натрия, калия и магнезия, за да има балансирано влияние и да преминава през клетъчните мембрани. При нея имаше свръхотдаване и малко приемане.

Работихме върху различни енергийни системи, но източникът на проблемите й се намираше в гърлената чакра. Трябваше й време, за да започнат паращитовидните жлези да преработват калция и думите да изразяват потребностите й. Пробивът не бе само в химичното й състояние, но и в психологическата мотивация. Способността й да изказва своята истина, да заявява ка¬тегорично „не" и да поиска това, което желае, постепенно се балансира. И както често се случва след дълбока вътрешна промяна, тя започна да привлича в живота си съвсем различни хора — хора, които можеха да дават, а не само да взимат.

Шеста чакра. В периметъра на шеста чакра влизат очите, ушите, хипофизата, хипоталамуса и мозъка (извън горната му част, която се намира в седма чакра). Ако втора и трета чакра са енергийните станции, където се създава нашата същност (втора) и се кове нашата идентичност (трета), шеста и седма чакра са енергийните станции, където усещането на отделната същност и идентичност се трансцендират. Шеста чакра прави това по два начи¬на. Способността на мозъчната кора да осъществява абстрактни ментални операции позволява, в буквален смисъл, да трансцендираме живота на фи¬зическото ни тяло. Можем да пътуваме в миналото, бъдещето, въображаемото, възможното, както и в света на символите, теориите и идеите. 

Освен това чрез енергиите на шеста чакра можем да трансцендираме обикновена¬та си идентичност, като получим достъп до духовното поле, което пресича измеренията на пространството и времето. Това прави възможни такива пространствено-времеви скокове като телепатията и предчувствието, но в по-глобален план настройва нашия радар към онези фини енергии, които са напълно недостижими за обикновените ни сетива.

Най-често срещаното увреждане, което притежават много от нас на ниво шеста чакра, е, че сме изпълнени толкова много с нашите абстракции, ментални конструкции и фантазии, че по-фините процеси биват просто изхвърлени поради претоварване. Нашата шеста чакра може да е доминирана от мисли, които не са балансирани от по-фини пътища на опознаване на света. Да виждаш цветовете на енергиите, да чуваш напътствия от други светове и да бъдеш в телепатична връзка с останалите са все напълно естествени на¬чини за шеста чакра за възприемане на света. 

Индивиди с брилянтни ментални способности и голяма сила в областта на интелектуалното поле на шеста чакра често пренебрегват духовната й страна. Умовете им са такива прекрасни инструменти на интелектуалната магия, че те не признават или използват по-малко познатата и по-смайваща магия.

Западните хора се отличават с енергийните си съзвездия в шеста и седма чакра. Енергиите на шеста чакра у тях са претоварени и задръстени от мисли. Шеста чакра може да блокира седма, като я замърси със свръхпоток от неясна ментална енергия. При култури, които не са толкова обвързани с интелекта, съответно по-фините пътища на познание не са затормозени от подобна ментална бъркотия, не съм се сблъсквала с такъв проблем.

Като ментална сила шеста чакра е най-порочна, когато се превърне в оръдие на завист, страх, алчност или властолюбиви игри, които се разиграват на ниво трета чакра. Индивидът е абсолютен убеден в изкривените възприятия и разбирания на своето его и действа напълно мотивирано спрямо тях. Но погрешната чакра предизвиква удари. Обикновено в много отношения егото израства и набира своя опит в условия на изпитания и грешки и колкото по-ясна и диференцирана е шеста от трета чакра, толкова повече тя служи като сигнална лампа в развитието на егото, а не като защитник на неговото безумие.

Често наричат шеста чакра трето око. Това е точката, която се намира между веждите, точно над моста на носа, и много култури я асоциират с духовното развитие. У много хора третото око е силно, но остава спящо, сякаш клепачът му е затворен. Когато по-малката ми дъщеря, Донди, беше в прогимназията, третото й око внезапно се „отваряше" и след час по математика тя не можеше да спи по цяла нощ. Лежеше в леглото и си „мислеше", но когато наблюдавах енергиите й, не изглеждаха изобщо като мисловен процес. Третото й око сякаш излъчваше лазерен лъч, през който тя се фокусираше и скачаше от една омагьосана сцена към друга. 

Подобно на енергийна тръба, която я отвеждаше едновременно към познати и непознати картини. Докато лежеше в леглото, тя попадаше в дома на някой учител или ставаше свидетел на събитие, случващо се някъде много далече, за което научавахме на следващата сутрин в новините.


Силното й и живо въображение, съчетано с отварянето на третото око, беше доста затормозяващо, когато трябваше да остане неподвижна. Повече ме интересуваше как да й осигуря време за сън, отколкото да подсилвам духовното й развитие. Казвах й:
— Донди, затвори си третото око, иначе никога няма да можеш да спиш добре. Сложи си пръста върху невидимия му клепач, ето тук (в средата на челото), и леко натисни, за да го затвориш.

Много хора имат подобни предчувствия, но, поради потока от ментални стимули в шеста чакра, не са се научили да ги разграничават. С упражняване обаче, трето¬то око може да достигне „телевизионен" екран 20/20 см.

Едно съвсем просто упражнение за отваряне на третото око е да поставите средния си пръст върху моста на носа и да го приплъзнете няколко инча нагоре, като вдишате дълбоко и си представите как отваряте клепача. От коренната ви чакра тръгва светлина, минава през втора, трета, четвърта и пета чакра, и ако сте отворени, прави завой в шеста чакра и се изстрелва навън през третото ви око. Някои хора усещат това буквално като светлина или лазерен лъч. 
Други пък го преживяват по-скоро емоционално. 

Дори само да се престорите, че усещате светлината, представете си я как тръгва на¬горе по гръбначния ви стълб от коренната чакра, стига до шеста, прави за¬вой и се изстрелва навън през третото ви око. Опитайте друг експеримент. Дишайте спокойно и дълбоко, насочете молба от шеста надолу към първа чакра. 

Нека тя потъне в енергията на коренната чакра, после извикайте светлината така, че да се върне нагоре към шеста чакра, и бъдете отворени за отговора, нека той сам ви се открие, а вие междувременно изтеглете леко на-горе невидимия клепач. Много хора са се учудвали, когато внезапно видят, разберат или осезателно почувстват появата на отговора пред себе си. Вместо да посещавате курсове за развитие на духовните си възможности, опитвайте от време на време това просто и лесно упражнение, като остане¬те неподвижни и в тишина, за да усетите по-добре онова, което ще дойде.

Седма чакра. За някои хора е достатъчно само да медитират или да насочат вниманието си към небето, за да почувстват единение с космоса, връз¬ката си с духовния свят. Коронната им чакра е развита, отворена и в хармония с останалите чакри. За съжаление обаче, хората от западните култури, чиято коронна чакра е широко отворена, е по-вероятно да стигнат до психи¬атрично лечение, отколкото до трудното усъвършенстване, което би им помогнало да станат по-балансирани и заземени.

Заземяването идва от долните три чакри. Онези, при които е силно развита само седма чакра, може да имат завладяващи срещи с други светове, но изглеждат извън този, летящи в облаците, или просто не са свързани със съзнателната реалност. Когато имам хипогликемична криза или хормонално нарушение, ставам уязвима към подобни преживявания.
Медитацията, молитвата и ритуалите са по-безопасни, но също сигурни начини за отваряне на коронната ви чакра и задълбочаване на познанието ви относно духовната връзка с космоса. Това е работа на енергийно ниво. Следват методи за изчистване, балансиране и засилване на вашата система от чакри.

Източник: Дона Идън  “Енергийна медицина”
------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved! бутон за споделяне