Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

събота, 17 май 2014 г.

ОСНВИ НА ЧАКРИТЕ – ЧАСТ ТРЕТА osnovi-na-chakrite-3Седемте чакри
Коренна чакра. Поради широко разпространеното мнение, че червеният цвят принадлежи на коренната чакра, понякога курсистите се лъжат, че го виждат, а същевременно успяват правилно да усетят останалите цветове. Другите цветове присъстват почти винаги, докато червеният понякога липсва. Златният цвят в коренната чакра често е отражение на вродената добро¬та, подобно на поговорката „златен човек". Пурпурни или сребърни ленти, увиващи се около чакрата, често говорят за духовно водачество или закрила, която се дава на човека.

Мъдростта, натрупана през минали животи, изглежда е най-силно концентрирана в седмия слой на коренната чакра. Оттам тя се движи нагоре към седмия слой на другите чакри и отива за осъществяване на предназначението на тези чакри. Уроците от минало прераждане, свързани с властта и силата например, се складират в седмия слой на чакрата на слънчевия сплит, а уроците от миналото, засягащи любовта, се събират в сърдечната чакра.

Коренната чакра се намира в основата на гръбначния стълб и енергиите й се движат по предната част на тялото, въртейки се над таза и половите органи. Тя върви нагоре по тялото и разнася жизнена сила, както и надолу по краката, като осигурява сигурност и поддръжка. Тази чакра е канал за най-старите енергии на земята. Целият живот, доколкото го познаваме, е еволю-ирал от лицето и флуидите на земята. Земята, импрегнирана от слънчевата енергия, е майка на всички ни. Коренната чакра е приемник на фините енергии от земята. Тази връзка придава на термина „заземяване" буквално значение.

Най-ранните преживявания на човека дават своя отпечатък в първа чакра и те са там още преди мозъкът да развие своята миелинна обвивка, необходима за разкодирането на подобни спомени. Тези ранни събития могат да продължат да влияят на човека и 50 години по-късно. Не само случки от детството и опитности от минали прераждания са закодирани тук, могат да се открият спомени още от света на нашите предци — вероятна травма, която се предава на цели поколения. 

Ако например травмиращи изживявания, случили се на родителите и прародителите ви, не са директно запечатани във вашата ДНК, техният емоционален отзвук може да се открие сред вашите енергии. Безпогрешно съм разпознавала у клиентите си болка или смелост, наследени от техните праотци, и за тях е било освобождение да научат, че енергията, която чувстват, е дошла от минали поколения.

Колкото „по-цивилизована" е една културна традиция, толкова по-объркани са енергиите на коренната чакра у нейните представители. Лесен и ефикасен начин да култивирате тази енергия и да се почувствате по-сексуални и по-секси е да се отдадете на вид танц, в който импулсите идват от таза. Коренната чакра резонира с най-първичните жизнени сили на земята. Много обичам освободените африкански танци, изпълнявани под звуците на примитивни ритми. Да танцуваш с коренната си чакра значи да танцуваш едновременно със земята.

Основата на коренната чакра прилича на силен лъч на прожектор; огънят й често се нарича психична топлина. Тя направлява енергията едновременно външно и вътрешно, нагоре и навън. Когато изстреля силата си нагоре, тя зарежда с гориво останалите чакри и изминава целия път до коронната чакра. Визиите на теменната чакра по-вероятно произлизат от коренната чакра, отколкото от небето. Когато първа чакра е затворена, имате усещането, че човекът не присъства или не е заземен. Сякаш липсва нещо съществено. Отсъства не само силата на първа чакра, но и способността й да зарежда останалите чакри.

Когато коренната чакра изпраща силата си навън, тя се съединява с околната среда и с другите хора. Вие общувате също и с другите си чакри, но тази има особено качество. Тя излъчва усещане за безопасност и заземеност и кара другите да се чувстват сигурни. Тя е мост между страстите на двама души. А може да предава и заплаха, враждебност и агресия. Връзката й с ос-таналите е първична и основна.

Коренната чакра е извор на най-интимните ни стремежи, в контраст с мотивираните желания. Инстинкти като ядене, придобиване, трупане на запаси, съединяване, сигурност или защита на членовете от семейството се управляват от коренната чакра. Дори първичните импулси към почтеност, лоялност, религиозна пламенност и етнически конфликти се ръководят повече от тази чакра, отколкото от рационалната мисъл.

Коренната чакра всъщност е свързана с нашата племенна природа. Тя е израз на универсалната сила, която сякаш казва: „Всички сме едно цяло". Чрез тази чакра разпознаваме идентичността си със земята, с нашите корени и най-накрая — идентичността ни с всичко живо. Не само собственото ни оцеляване, но оцеляването на цялото потомство е съсредоточено в първа чакра. 
Майката или бащата застават пред детето, за да поемат куршума. Потомството трябва да продължи. Когато веднъж видях как дъщеря ми се поряза на една счупена чаша, нещо в коренната ми чакра ме преряза, сякаш в мен се бе забил остър нож и разрязваше тялото ми чак нагоре. Исторически тази сила утвърждава нашата принадлежност към оцеляването на племето и всички членове от общността. В най-висша степен това е първичната потребност да оцелеем всички заедно и по цялата планета — нещо, което все повече хора усещат напоследък.

Много хора са разкъсани вътрешно на ниво първа чакра, което означава, че носят в себе си антагонистични първични реакции. Възможно е родителите им да са имали толкова фундаментално различни светогледи, че детето наследява противоречива генетична информация. Възможно е също мирогледите им да са сродни, но заедно да представляват опозиция на същинската природа на детето. Или пък невъзможният парадокс, при който иначе любящ родител упражнява насилие върху детето си, е създал това противоречие. 

Възможно е и друго — един мъж да застане срещу женската част в себе си и да блокира обективните си възприятия. Или някоя жена е толкова изплашена от мъжката енергия по принцип, че не позволява на мъж¬ката половина в нея да я закриля. Всички тези разединения се коренят в енергията на първа чакра. Когато човек е дълбоко разединен по този начин, горните слоеве на чакрата изглеждат повече повлияни от житейските преживявания, докато по-дълбинните остават свързани с неговите вътрешни структури, със същността.

Моето виждане за чакрите се различава от общоприетите възгледи по три основни пункта. Убедена съм, че „по-ниските" чакри са еднакво духовно ориентирани, колкото и „по-горните". Смятам, че цветовете на чакрите са много по-сложни, отколкото показват схемите. И макар че сексуалността от хиляди години се свързва предимно с втора чакра, според мен тя е по-скоро в периметъра на първа чакра. 

Вероятно това мнение за сексуалността е въз¬никнало още по времето на древните мъдреци, които искали да я издигнат на по-духовно стъпало, да видят жената като съд за отглеждане на тяхното се¬ме и да отделят секса от първичния инстинкт на коренната чакра, като го прехвърлят към чакрата на съзиданието. Предполагам, че мъжете, които са обособили тази идея, са искали желанието им за секс да има божествен оре¬ол, а не да бъде плод на животински нагон, и затова са вкарали концепция¬та в културната традиция. Може би наистина това е предизвикателство, но изглежда невероятно сексуалността да е възникнала някъде другаде, освен в коренната чакра. 

При събуждане на сексуалното осъзнаване, когато флуидите потекат, това се усеща в първа чакра и точно там аз виждам енергийно зараждането на сексуалната енергия. При жената това е чакрата на приемането, където прониква мъжката енергия и се осъществява сексуалното единение. Когато човек има някакви нарушения или е откъснат от своята сексуалност, аз намирам белезите в първа чакра.

Енергията на коренната чакра усеща енергията на друга коренна чакра, подобно привличането между два магнита, но понякога едната енергия е статична, а другата е като ракета, устремена към целта си. Такава е същност¬та на сексуалното привличане и естествената му функция да осигурява продължаването на видовете. Родът също влиза в играта, защото ин (женската) енергия се привлича от ян (мъжката) енергия. Но тъй като във всяка наша чакра присъстват едновременно и ин и ян, нито един мъж не е изцяло ян, както и нито една жена не е напълно ин. Всеки от нас е уникална комбинация и най-невероятни вариации объркват сексуалните стереотипи.

Сексуалното усещане започва в коренната чакра, стремяща се към съединение с друга коренна чакра, но сексуалността може да обхване всичките седем чакри и затова тя е толкова объркваща и същевременно прекрасна. Сексуалният съюз, в който се включват и седемте чакри, възниква от силния подтик за живот, от стремежа да създаваш, от желанието за индивидуалност, любов, изразяване, разширяване на съзнанието и духовно обединение. А двама души със седем чакри и седем нива във всяка прави общо 2401 възможни варианта на секс за всяка двойка любовници, ако математическите изчисления, базиращи се само на енергиите на чакрите, са верни.

Втора чакра. Независимо от условията на живот на човека, от болката, която носи в себе си, често неволно се усмихвам, когато се докосна до втора чакра. Това е съкровено място, утробоподобен контейнер от въображение и творчески импулс. Това е енергията, която закърмва ембриона и прави бебето толкова прекрасно. Това е един свят, пълен с радост, свобода и смях, на-пълно отделен от травмите и болката на живота. Това е неприкосновена об¬ласт, където процъфтява силата на съзиданието. Във втора чакра растат бебета, раждат се творчески проекти и безкрайно съзидателната вселена се разлива във всеки от нас.

Втора чакра се простира от върха на тазовата кост до пъпа. Тя опасва тънките черва и дебелото черво — органите, извличащи от храната необходимото за създаването на нови клетки и изхвърлящи излишното. Тази чакра също така обгражда и органите, участващи в зачеването на бебето — утроба, яйчници и фалопиеви тръби. Утробата е емблемата на втора чакра; понякога овална, друг път кръгла, тя всъщност прилича на утроба дори у мъжете, и това е едно сигурно място, свят, обърнат към себе си, където вашите най-същностни енергии са свободни и необвързани.

Енергията на втора чакра наподобява на аурата, обграждаща тялото. Аурата също има седем слоя. Пластовете на втора чакра са като концентрични сфери, за разлика от последователно подредените слоеве, които виждам в останалите шест чакри. В центъра им се намира защитеното място, същностното „аз", съществуващо още преди нарушаването на целостта — то продължава да бъде чисто, величествено и прекрасно.

Докато първа чакра е важна за оцеляването на тялото, то във втора се намира седалището на душата. Това е може би най-неразбраната чакра от всичките седем. Често ролята й се свежда до „къпеща функция" за пикочния мехур и червата и до „местожителство" на половите органи. Според моите наблюдения това е само приземният етаж на една огромна къща. Пъпът ви се намира на върха на вашата втора чакра и понеже веднъж вече е бил съединителната връв между вас и майка ви, сега е енергийната връв, която продължава да ви свързва със съзидателните енергии, подхранващи съществуванието.

Втора чакра разкрива благостта на човешката душа, невинната същност, която тя е била, преди да загрубее от премеждията в живота. Когато при медитация хората общуват със своята най-чиста и ценна същност, те често правят контакт с енергията, намираща се в най-дълбокия слой на втора чак¬ра. Хората със силно развита втора чакра са склонни да излъчват атмосфера, която кара другите да се чувстват добре, сякаш ги е обгърнала майчина ласка. Подобно на утроба, тази чакра е убежище за околните.

Музикантите и артистите често притежават изключителна втора чакра, богата на цветове и със сложна структура, но едновременно с това и много деликатна. Извънредната креативност е и извънредно чувствителна към обвинения и манипулации, особено в детството. Талантливите хора обикновено са тормозени от родителите си, стремящи се да ги тласнат към по-висок социален статус, и това често рефлектира в начина, по който тяхното собствено его, третата им чакра, манипулира способностите им и ги използва за свои цели. И вместо да вкусят от триумфа на своята креативност, преживяванията на тези личности се натъкват на безмилостния, постоянно осъждащ ги родителски глас, който казва: „Не си достатъчно добър".

Може би най-важният момент за разбиране на втора чакра е, че тя не ви дава смисъла на нещата. Когато искате да схванете смисъла, вие отивате в трета чакра. Втора се ръководи от вярата и упованието в мащабите на по-голямата картина. Логиката й е по-скоро артистична, отколкото рационална, детински наивна, отколкото философски умозрителна, плуваща, а не ограничена във времето, невинна и доверчива, а не подозрителна, свободна, а не прикована към дълга.

Първите три чакри имат съвършено различно поведение в екстремални ситуации, каквато например е убийството. Хората не убиват с енергията на втора чакра, независимо колко болка, гняв или дълбока фрустрация съдържат външните й слоеве. Човек може да изпадне в истерия или да проявява лошото си настроение, но импулсивното убийство се управлява от енергия¬та на първа чакра, а планираното, каквото е воюването или отмъщението, се катализира от енергията на трета чакра.

Обикновено оранжевият цвят се приписва на втора чакра, но аз съм виж¬дала там и много други цветове, в това число и всички есенни багри и нюанси. Когато проникнете в центъра на чакрата, можете да видите море от цветове. Срещала съм пурпурни, сини, сапфирени и индигови. Цветът на живота носи нишката на континуитета през целия жизнен път на човека. Понякога този цвят не е точно на човека, а на бъдещето му дете. Това се проявява и при мъже, и при жени.

Енергиите на втора чакра отразяват естествените лечителски способности на човека. При хора със силен капацитет енергията е обширна, тя се разпростира като защитна утроба от вибрации навън и другите хора могат просто да седят в нея, подобно на огромен скут. У такива личности синият и индиговият цвят са много ярки. По традиция индигото е цветът на шеста чакра, която се занимава с метафизичните способности. Да имаш индигов цвят във втора чакра е все едно да си духовен на телесно ниво. Сякаш енергията на пъпната връв продължава да действа и получава неизвестно как информация от космоса. Умът или егото не са включени активно и именно тази отвореност на телесно ниво създава лечебната сила.Източник: Дона Идън  “Енергийна медицина”------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!
бутон за споделяне