Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

четвъртък, 5 юни 2014 г.

ОПОЗНАЙ ТЕЛАТА СИ – opoznai-telata-siЕнергийно поле на човека

Енергийното поле е съставна част на енергийните полета на космоса. Енергийните полета на живите същества (биополетата или псиполетата) имат доста сложен състав. Те включват в себе си множество известни на съвременната наука полета, в това число магнитни, електрически и, може би, торсионни полета. Енергийното поле на човека е съставна част от енергийното поле на Земята, както и на цялото космическо пространство.


Структура на човешкото биополе

Аурата на човека не е само енергия, която обгръща физическото тяло на човека. Тя се подразделя на определени енергийни слоеве, като всеки от тези слоеве си има собствена функция и цвят.
В йогата аурата се подразделя на седем основни слоя, но съществуват и други слоеве, които са по-високи и отговарят за функциите не само на физическото тяло, но и за еволюцията на цялата ви същност.

Барбара Ан Бренън в книгата си „Ръцете на светлината” подробно описва ауричните слоеве.
Барбара Ан Бренън описва аурата по следния начин: Според нейните наблюдения, нечетните слоеве на аурата имат точно определена структура, както при стоящите светлинни вълни. В същото време слоевете, които са разположени между тях, са аморфни. Те сякаш се състоят от цветно вещество (т. нар. ектоплазма), което е подобно на течност. Тези слоеве се намират в постоянно движение. Течността преминава през рамка от стоящи светлинни вълни, която сякаш я насочва в определена посока. Стоящата рамка също не е неподвижна, тя постоянно премигва, сякаш се състои от множество светещи точки, които премигват с различен ритъм. Покрай линиите на стабилните слоеве се движат миниатюрни заряди.


Първият, третият, петият и седмият слой имат определена структура, а вторият, четвъртият и шестият се състоят от вещество, подобно на течност, и, по всяка вероятност, нямат определена структура. Четните слоеве имат определена форма само благодарение на факта, че флуидите им протичат през структурната решетка на нечетните слоеве. Всеки следващ слой е тясно свързан с онези слоеве, които са разположени по-ниско, в това число и с физическото тяло. 


От научна гледна точка, всеки слой може да се смята за ниво от по-високи вибрации, които след преминаване през пространството на по-ниските вибрации излизат извън пределите му. За възприемане на всяко следващо ниво наблюдателят трябва да издигне съзнанието си до ново честотно ниво. По този начин едно и също пространство е заето от всичките седем нива, като всяко следващо ниво излиза съвсем малко извън пределите на предишното. Този феномен почти не се среща във всекидневния ни живот. Според повечето хора, аурата представлява обвивка (подобна на люспите на лук), която може да се бели слой след слой. Това обаче не е точно така.


Структурираните слоеве съдържат всички форми, които съществуват във физическото тяло (включително вътрешните органи, кръвоносните съдове и т.н.), както и някои форми, които не присъстват във физическото тяло. В гръбначния мозък се осъществява вертикална пулсация на енергията на ауричното поле. Този пулсиращ поток излиза извън пределите на гръбначния мозък под опашната кост и над главата (централен канал). Освен това в полето съществуват структури, които приличат на фунии и се наричат чакри.
Седемте слоя на ауричното поле


Всеки слой на аурата се различава от другите, изпълнява определени функции и е свързан с чакрата (енергийния вихър).
1. Първият слой и първата чакра са свързани с физическите функции и физическите усещания за болка и удоволствие. Първият слой е свързан с непроизволните и автономните функции на организма.
2. Вторият слой и втората чакра са свързани с емоционалните аспекти на човешкото битие. Те представляват среда, която е свързана с емоционалния ни живот.
3. Третото ниво, или слой, е свързано с менталността, линейното мислене. Третата чакра е свързана именно с линейното мислене.
4. Четвъртото ниво е свързано със сърдечната чакра и отговаря за способността ни да обичаме, при това не само близките си, но и цялото човечество. Четвъртата чакра отговаря за трансформацията на любовната енергия.
5. Петото ниво представлява ниво на висшата воля. Този слой е свързан повече с Бога, отколкото с човека. Петата чакра реализира силата на словото, превръща думите в дела. С нейна помощ ние слушаме и поемаме отговорност за собствените си действия.
6. Шестото ниво и шестата чакра са свързани с небесната любов. Тази любов излиза извън рамките на обикновената човешка любов и включва в себе си целия живот, както и много други неща. Благодарение на шестото ниво и шестата чакра, всички прояви на живота носят върху себе си отпечатъка на Божественото.
7. Седмото ниво и седмата чакра са свързани с висшия разум, познанието и интеграцията на духовната и физическата ни същност.

Източник: „АУРА И МЕТОДИ ЗА НЕЙНОТО НАБЛЮДЕНИЕ“ - Кольо Христов


------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!
бутон за споделяне