Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

четвъртък, 10 април 2014 г.

ЛИНИЯТА ХАРА - МИНЕРАЛИ И КРИСТАЛИ


Енергийни канали и системи от чакри, подобни на тези по линията кундалини в етерния двойник, съществуват и на другите аурични нива. До неотдавна повечето лечители нямаха достъп и познание за тези други системи. Но сега някои хора започват да забелязват отварянето на нови чакри и осъзнават наличието на други системи от чакри. Аз наричам тази енергийна система на астралното/емоционалното тяло линията хара, от описанието на състоящото се от три чакри "Харично ниво" на Барбара Бренан. Нейната линия и три центъра съответстват на моите възприятия, само че аз виждам значително по-развита система от 13 чакри.
Линията хара съдържа и поддържа нашата мисия в живота, смисъла да се инкарнираме в този живот. Ясното разбиране на тази мисия води до продуктивност, удовлетворение и душевен мир. Енергийните блокажи на това хара ниво на емоционалното тяло възпрепятстват намеренията и постиженията ни, както и осъзнаването на нашата лична мисия.

Все почесто емоционалното тяло излиза на преден план като централно за лечението на всяко едно ниво - от физическото тяло до душевното ядро. Както при линията кундалини, хара чакрите имат цветови съответствия, които отговарят на съответните камъни. Чрез енергията на камъните може да се осъществи достъп до чакрите и свързаните с тях тела. Хара нивото е жизненоважно за съвременните лечители и за процеса на лечение.

Първата хара чакра е прозрачният (всички цветове, никакъв цвят) център над главата, който аз наричам надличностната точка. Тази чакра е позната на повечето хора, които я поставят в кундалини канала. Това е първото материално проявление на душата, първият излаз на енергия от Богинята/Празнотата. Тя съдържа индивидуалната причина за инкарнацията в съответното тяло, ум, емоции и дух. Надличностната точка отделя душата от нейния Божествен източник, придавайки й лична действителност и живот на Земята. Друго название на тази чакра е Душевната звезда. Ци гун я нарича източник на Небесна ци. Някои прозрачни камъни активират този център.

Следва двойка сребристи чакри, разположени зад очите. Наричам ги зрителните чакри. Очите могат да се използват като лазери в лечението, както и за визуализация и проявление на потребностите чрез визуализация. Те се смятат за вторични центрове, но са важни за психичните лечители. Някои от сивите, иридесцентните и сребристите камъни отварят и развиват тези чакри.
Следва чакрата на каузалното тяло, разположена в основата на черепа на тила, където се срещат вратът и главата. Някои лечители виждат този много важен център като светло сребристо-син, докато други го възприемат като тъмночервена прежда, намотана около златно чиле. Скъпоценните камъни за чакрата са както червени, така и сребристо-сини. Каузалното тяло се описва като всемогъщо (Непразнотата или Богинята в нас) и трансформаторът на нефизическата информация/светлина в съзнанието, например при ченълинг, автоматично писане и работа с духовните водачи. Необходимо е чакрата да се активизира и балансира, за да внесе ментална ангажираност към личната мисия, но това трябва да се направи единствено заедно с останалите хара чакри. Активирането на каузалното тяло проявява духовната житейска мисия на човека като въплътена в цялата хара линия, земното ниво, физическата реалност.

Следващата чакра по линията хара, също много важна, е тимусната. Аз я виждам синьо-зелена или с цвят на аквамарин, свързваща линията хара и емоционалното тяло с линията кундалини и етерния двойник. Този център свързва нашите емоции с физическото ни тяло. На физическо ниво тази чакра пази имунната система, която очевидно търпи силно влияние от емоциите, а на емоционално ниво е нашето желание да изживеем и осъществим тази инкарнация. Центърът съдържа нашия стремеж и страст да изпълним задачата, която сме се инкарнирали да постигнем в този живот. Безспорно е жизненоважен център, основополагащ за повечето съвременни здравословни проблеми и източници на заболявания.

Лесно можете да намерите тимусната чакра. Разположена е на гърдите, между и около 7.5 см над зърната на гърдите. Веднага ще разберете, когато я напипате; тя е болезнена и чувствителна при натиск. Нежното натискане на тази точка "събужда цялото сърце на човека за скръбта, която носи открай време, и за необятността, която очаква милостиво осъзнаване." Медитирането върху усещанията, които създава натискането на тази точка, отваря и освобождава скръбта (която може да включва гняв, негодувание, страх и други чувства). Синьо-зелените скъпоценни камъни също активират този център, като междувременно се осъществява дълбоко лечение.

Под тимусната чакра се намира диафрагмената чакра, на нивото на физическата диафрагма, точно над слънчевия сплит. Нейният цвят е жълто-зеленият, като се активира от някои зелени и жълти скъпоценни камъни. Аз възприемам този център като осигуряващ очистването и детоксикацията на всякакви препятствия към осъществяване на личната мисия. Това е пречистване на цялата линия хара и може да бъде доста интензивно, дълбоко емоционално очистване. Лечителите, които познават тази чакра, я наричат "боклукчийската кофа" или "чакрата на повръщането". Макар да е неприятен за момента, процесът е много положителен. Просто го оставете да се случи. Наблюдавайте усещанията и ги отпращайте, без да се борите, съпротивлявате или опитвате да ги промените.

Приветствайте очистването и излъчвайте любов.
Следващият важен център по линията хара е хара чакрата или самата хара/ Позната в Азия от дълбока древност, тя е разположена на около 6 см под пъпа, над сакралната чакра на кундалини. Нейният цвят е от златно през оранжево до кафяво, но може да става по-наситен в хода на лечението, дори до нажежено червено. В Азия всяка енергийна работа започна и завършва в този център, който е източникът на инкарнацията и мястото, откъдето се излъчва жизнената сила. Хара чакрата свързва индивидуалната воля за живот с поддържащата живота енергия на Земята в Земната чакра (виж по-долу). От този център извират още сила, власт, жизненост и способност за регенерация, когато чакрата е напълно заземена в Земята.

Следва наситено рубинената или кестенява перинеумна чакра. Тази енергийна точка е разположена (в емоционалното тяло) между отвора на вагината и ануса, където при раждане се прави епизотомия. Това е енергийният портал, през който земната жизнена сила Ци се влива в тялото и се поема от хара центъра за разпределение. В ци гун я наричат "портала на живота и смъртта". Перинеумът е мястото за активиране и закотвяне на индивидуалното жизнено намерение и мисия на нивото на физическата реалност. Едва няколко са камъните, които активират тази чакра.

Двойка мънички чакри са разположени зад колената. Наречени двигателните чакри, те направляват нашето движение напред по житейския ни път. Хора¬та, които изпитват съпротива или затруднения в осъществяването на своята жизнена мисия, често страдат от болки в колената. Камъните, които съответстват на тези чакри, обикновено са с телесен цвят или горско зелени. Под чакрите в колената, върху стъпалата, има още една двойка чакри. Те се наричат заземяващите чакри, а техният цвят е кафявият. Тези чакри центрират личната мисия във физическа посока и проявление.

Енергийната линия започва в пад личностната точка, протича вертикално през тялото и влиза дъл¬боко в Земята, толкова дълбоко, колкото човек може да се заземи в планетата и да вкорени намерението си да бъде тук. Чакрата, която вкоренява линията хара в Богинята Земя, се нарича земната чакра или Земната звезда. Аз виждам нейния цвят като блестящо черен, а някои черни скъпоценни камъни помагат за активирането й. Чакрата закотвя инкарнацията/живота в земната реалност, превръща планетата в наш дом и поставя личната жизнена мисия в контекста на Земята. Това окончание на линията хара е заземяващата линия и тежестта на нашия живот и призвание.

Освен чакрите самата линия хара се състои от двупосочен енергиен поток. Единият канал протича от перинуемната чакра нагоре по гърба, над темето, надолу по лицето до горната устна. В акупунктурата и ци гун този канал се нарича Управителния канал. Вторият енергиен поток започва от долната устна и се спуска по предницата на тялото, като свършва при перинуема. Той се нарича Съда на зачатието. Други помощни канали придвижват енергията през краката и ръцете до тези канали. Ци гун е древна енергийна гимнастика, която развива хара каналите и чакрите, също както йога въздейства на линията кундалини.

Емоциите заемат централно място в съвременни¬те заболявания и потребности, а чакрите по линията хара ни позволяват да постигнем дълбоко емоционално лечение. Скъпоценните камъни, които съответстват на чакрите по линията хара, осигуряват директен достъп до емоционалното тяло, а през него към вън¬шните аурични тела за лечение на душевното ядро. Възможността за такъв достъп е огромен пробив в лечението.
Източник: Barbara Ann Brennan, Light Emerging: The Journey of Personal Healing (New York: Bantam Books, 1993), 29


------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!
бутон за споделяне