Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

понеделник, 4 април 2011 г.

Човекът е течен кристал, който трябва да кондензира и излъчва Любов-Светлина


- Г-н Куртев, много послания, приети от Възнесени учители, говорят за 11-я час и за Портала 11:11. Какво се крие зад тези цифри?

- Зад въпросните числа се крие код, който е залегнал във всички свещени книги и апокрифи. В християнството е застъпен като периода от време , наречен „Денят”. Ето какво казва Библиата за него:„ Защото, ето, иде денят, който ще гори като пещ; И всичките горделиви, и всички, които вършат нечестие, ще бъдат плява. И тоя ден, който иде, ще ги изгори, Казва Господ на Силите, Та няма да им остави ни корен ни клонче”. /Малахия 4 : 1 /.

Ислямът пък го нарича „Часът” :„Часът е обещаният им срок. Часът е най-злочестият и най-горчивият”. /Сура Луната, Ал – Камар, аят 46/.

И двата източника говорят за настъпването на така наречения преход. За преминаването на Земята в по-високо енергийно и еволюционно ниво, когато идва времето да се отсее житото от плявата, както казва Исус: „ ...и ще събере житото Си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън”

/Матей 3:12/. И още: „Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми”./Матей 13 : 29/.

Това е времето, когато петата подвластна раса си отива и на нейно място идват шестата и седмата раса. На по-извисените, с по-голям интелект, по-духовни, по-развити, с ясно виждане и с добре развити телепатични способности хора, които ще населят Земята.

- Петата раса и четвъртото измерение/4D/ свързани ли са ?

- Някои мои колеги не правят разлика между Пета раса и четвърто измерение . Говори се и за Пето измерение, което е грешно. Времето на петата раса е епохата на Водолея, в която ще се постигне т.н. Ел Ша Дай. Този преход се нарича още Мер-Ка-Ба или Мер- Ки- Ва. Планетарната книга за бъдещето Библията също говори за новата епоха. В книгата си „Великата симбиоза” съм описал подробно за навлизането от Риби във Водолей. Но тук ми се иска само да цитирам Библията: „ И Той изпраща двама от учениците Си и казва им: Идете в града; и ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; вървете подир него.” /Марк 14 : 13 /. Свещеното писание споменава над 300 пъти човека носещ стомна с вода, т.е. епохата, която ще промени човешкото мислене. Колелото на тази епоха вече е задвижено от 1989 година и сега тече подготовката за прехода. На 08.08.2008г., 09.09.2009г., 10.10.2010г., вече са „запалени” кристалните структури - розовата, синята, зелената, рубинената, които ще повлияят върху развитието на Земята в положителен аспект. На 11.11.2011 година цялата гама от кристалните структури ще активира един енергиен щит над земята, което ще напарви прехода по-плавен и мек.

Атлантите някога са били в сходна ситуация, използвали са и кристалната връзка, но са загинали като цивилизация и чтвърта раса на Земята. Загубили са битката за еволюция, която сега се повтаря.

- Какво да очакваме като начало от нея ?

Задействалият се над земята космически прах ще повлияе на съзнанието ни. Ще промени и начина ни на хранене, на общуване. Старите ценности ще изгубят своето значение. Материалното ще отшуми и ще отстъпи място на духовното. Това е истинското навлизане в 4D. Някои ще си останат в 3D, но катаклизмите ще ги отсеят. Но не според нашето човешко, а според божието пресяване: „Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните първи”. /Матей 10 :30/ .

Библейската мъдрост говори на много места за портала 11:11. Но метафористично. И в текстовете с индекс 11:11 става дума за т.н. „свиване” на Земята и за магнитното поле: „ Ето, ще докарам зло върху тях, От което не ще могат да избягнат; И ще извикат към Мене, - Но няма да ги послушам”. /Еремия 11 :11/ ; „И южният цар ще се разсвирепее, и като излезе, ще се бие с него - със северния цар, който ще опълчи едно голямо множество; и множеството ще се предаде в неговата ръка”./Данаил 11:11/ ; „И в оня ден Господ пак втори път Ще възвърне с ръката Си останалите от людете Си, Които ще останат от Асирия, от Египет, От Патрос, от Етиопия, от Елам, От Сенаар, от Емат и от морските острови”. /Исая 11: 11/ ; „А след трите и половина дни влезе в тях жизнено дишане от Бога, и те се изправиха на нозете си; и голям страх обзе ония, които ги гледаха”./Откровение 11: 11/ ; „Но земята, към която преминавате да я притежавате, е земя богата с гори и долини, която пие вода от дъжда на небето”./Второзаконие 11: 11/.

За опцията 11 : 11 има един апокриф от Ал Бухари, в който се казва: „Слънцето ще залезе към единадесетият час и след време отговарящо на този час /11 минути, б.а./ ще настъпи изгрев, който ще трае близо половината от единият час, тогава ще настъпи Часът на определеното време”.

- На 19.ІІ. 2013г. маите ще направят своята заключителна церемония по отварянето на Портика в чест на новия цикъл, като съберат 13-те кристални черепа, казва Мелхизедек. Защо тъкмо така?

- Въпросното събиране на 13-те кристални черепа повтаря подредбата и конфигурирането на 13-те цикъла, които, събрани в едно ще въздействат и подготвят паралелите и меридианите на планетата Земя за вливането на новата енергия.

- Кристалите, като носители на генетичното родство на човечеството, вероятно ще имат специална роля в идването на новата енергия, на новото съзнание?

- Разбира се, че кристалите ще поставят „печати” върху човека, изразени като ново ДНК. Това може да стане само по един начин, чрез вибрациите на самите кристали. Новото съзнание, всъщност, е добре познатото старо такова, описано в апокрифи, трактати и др., само че с променени мисловни, а оттам и духовни параметри. Става въпрос, обаче, за настройването на човешката решетка спрямо земната кристална решетка, т.е. за влизане в абсолютна хармония с природата като цяло.

- В. Шемшук казва, че в кристала е скрита тайната на преминаване на живота и божествеността. Какво ли значи това?

- Както вече е доказано, човекът е течен кристал. В дълбините на подсъзнанието му е заложена космополитна памет. В случай, че той, човекът не е само консуматор, а и търсач, ще съумее да направи онзи важен мост между подсъзнанието и съзнанието.

Кристалната решетка се изгражда от 4 елемента, а след като те се слеят в едно, образуват петия елемент Етер - Любов, т.е онази Божествена енергия, която трансформира материалното в духовно. А петте елемента

/огън, вода, въздух, земя, етер/ са в основата на всяко сътворение. Кристалът е породен от изпаряването на елементи, предизвикано от прякото действие на огъня, или от разтварянето с помощта на водата, така че, преминавайки през тази цикличност на елементите, той повтаря преминаването на живота и божествеността. Та нали материята, както казва Жан-Мишел Гарние, „не е нищо друго освен кондензирана, концентрирана и често кристализирана Любов – Светлина”.

- Твърди се, че чрез заряда на високоенергийната плазма кристалът на кварца зачевал органични структури. Това възможно ли е?

- Не е изключено. Когато човек се вглежда внимателно в кристално кълбо, незабележимо за себе си, може да преминава в режим на изменено състояние на съзнанието, в понижена кохерентност. В случая се извършва формиране не само на вътрешни суперхолограми в мозъка, но и мощното им излъчване навън през най-главните "антени" на организма - очите и епифизата. Под въздействие на това излъчване атомите на кристала могат да променят положението си в кристалната решетка или енергийното си състояние. Така в кристала ще се осъществи запомняне на проектираната върху него суперхолограма. Колко дълго ще се пази в него - секунди или столетия, зависи от много фактори - от особеностите на "пазителя", от въздействието на други излъчвания върху кристала...
За да се "прояви" картината в кристала, съхранената в него холограма трябва да се облъчи със същите ("опорни") кохерентни вълни, както при записа. Това може да стане и след известно време и веднага - едновременно с проектирането на суперхолограмата. Тогава "авторът" на картинките ще види в кристала собствените си мисли – образи, генерирани от него самия или получени от външното информационно поле. На същите образи ще може да се полюбува и страничен зрител. Главното е той да може да влезе в необходимото (кохерентно) състояние. Това е само един от механизмите за появата на тайнствените картинни видения в кристалите.

- Освен човека, кой още може да проектира подобни картини?

- В кристала могат да попаднат образи непосредствено от информационното поле. За целта е необходимо приемащият "уред" да е настроен на определена честота. Причина за такава настройка може да бъде предварително външно въздействие върху кристала. В резултат на подобно "програмиране", той ще стане самостоятелен приемник на отвъдни холограми. При облъчване на тези холограми с кохерентни вълни, от стоящия до кристала човек в дълбочината му ще се "прояви" разшифрован образ - картина, приета от финия свят. Колосалният информационен капацитет на Кристалната решетка може да фиксира огромни обем от най-разнообразни сведения, приети от информационното поле. От житейски сценки на древни индианци /в кристалните черепи/, до здравословното състояние на хора, имали някога контакти с този кристал...

- И точно върху това уголемяване на образите в него се основава холографската микроскопия...

- Да, защото размерите на образите във вътрешността на кристалите могат да са различни и дори да се променят в процеса на наблюдението. Теорията също го допуска. Ако към холограмата се насочи излъчване, различно по дължина на вълната от използваното при записа, възстановеното изображение изглежда по-голямо или по-малко от записаното. Ако разчитащата вълна бъде по-дълга от използваната при записа, обектът се увеличава. Върху този принцип се създава холографската микроскопия. Когато човек концентрира вниманието си, той неволно пренастройва честотата на своите ДНК-молекули. Променят се и характеристиките на изходящото от него кохерентно излъчване. С това се обяснява и загадката на гадателя, който се приближава по-близо до кристала, за да увеличи и разгледа по-добре холографския образ.

- Кой е „свързочникът в човека с този невидим свят?

- Това е третото око, загадачната крушовидна и шишаркоподобна жлеза – епифизата, голяма колкото грахово зърно с червено-кафяв цвят, и намираща се пред малкия мозък. Епифизата заедно с Хипокампуса и неговия силициев кристал съхраняват дълготрайната памет.Третото око е погледът към отвъдното, към дълбоките предели на космоса. Чрез мисловно-интелектуален процес то свързва чистата Космична енергия, Духа, с материално-емоционалните ни състояния, които се изразяват от съзнанието/Душата/. Т.е. свързва Духа и Душата.

Чрез енергизатор /елементарна частица, поток или лъч от енергия/ отвън то може да приеме информация от Космоса. Медитиращият маг насочва този лъч към Епифизата и Силициевия кристал, при което в съзнанието му изникват образите на кодираните обекти. Епифизата ги разкодира и подава на кората на Главния мозък за реализиране. Тя е нещо като "антена", която придава на човека екстрасенсни качества, т.е. да може възприема и излъчва фина енергия - да "вижда" ставащото извън организма и вътре в него.

- Изследванията от последните години потвърждават ли древните знания за епифизата?

- Вече се знае, че в епифизата се съдържа т.н. „мозъчен пясък” /acervulus cerebralis/ - минерални телца със сферична форма и размери от частица от милиметъра до 2 мм. Рентгеноструктурният анализ фиксира в "песъчинките" наличие на силициевосъдържащи кристални структури, в които се проявяват необичайни информационни качества. В техните микрокристали се съдържа холографска информоция за целия човешки организъм. Това води до извода, че "кристалите" на епифизата образуват главния център на човешкия организъм, определящ ритъма на пространствено-времевото му съществуване. Учените смятат, че синхронизацията в този център се осъществява не без участието на външни излъчвания на електромагнитната природа, разпространяващи се мигновено от редица космически обекти, като Слънцето, Луната, планените. А също и, че основното, фундаментално качество на квазикристалите на епифизата е "способността "да се притегля" от пространството полевия фантом, душата, и да се задейства процеса на нейната материализация. Обръща се внимание и на учудващата подвижност на този тайнствен орган, който е в състояние да се върти подобно на око, дори се търси прякото му сходство с очната ябълка, тъй като има леща и рецептори за възприемане на цветове.А дейността му до голяма степен се стимулира от светлинните сигнали, постъпващи от очите. Нищо чудно, след като и мозъкът ни е организиран по особен начин кристал. И след като кристалът е неутрален обект, по думите на немския минералог Марсел Фогел, чиято вътрешна структура се отличава със съвършенство и равновесие. Затова вибрациите на неговото структурно съвършенство могат да разширяват и повишават силата на човешкото съзнание, общуващо с него.Ненапразно Едгар Кейси сочи, че атлантите с помощта на кристали можели да се подмладяват, да удължават живота си до 1000 и повече години. А башкирският фермер Радик Богданов видял насън "устройство за подмладяване", представляващо огромен кристал с изумруден цвят, което излъчвало тайнствена енергия, която заличавала бръчките, изпъвала кожата, давала усещането за щастие и лекота в цялото тяло. По-късно той конструира своите експериментални „кълба” с невероятни качества. Подобрявали съня, самочувствието, настроението...

- Как, всъщност, минералите оказват пряко въздействие върху човешкото съзнание на клетъчно равнище, оттам и на физическо?

- Минералите и кристалите по своята същност са феноменални. Те влияят еднакво добре както в духовен, така и във физически план. Примерно, ако се изчисли на определен индивид кои минерали са необходими за неговото балансиране на аурата и биополето му, то съответната група от минерали и кристали ще способства за правилното протичане в него на хармонизиращата енергия Кундалини. Амазонитът, например, съдържа същите съставки, каквито и медикамента Panangin, с който се лекуват сърдечните аритмии, причинени от ниско ниво на серумен калий.С тази разлика, че при минералите и кристалите няма противопоказания и странични ефекти.

- Ще споделите ли някои воши препоръки за изчистване с помощта на кристалите. Как се приготвя клъстерната вода?

- Няма универсални рецепти, които да са в полза на всички хора. Всичко е строго индивидуално, съобразено с индивидуалните особености и здравословното състояние на човека.

Клъстерната вода е структурираната вода, елексир и настройка, която се приготвя прецизно, при определени състояния. За всяко отделно заболяване тя се приготвя с различни минерали и кристали. И все пак, мога да препоръчам една рецепта за прочистване с клиноптилолит/клиновит/.

Поставя се клиноптилолитът в бутилка с нехлорирана вода /минерална или изворна/ за една нощ с отворена капачка на открито. След което се пие по една водна чаша сутрин на гладно, на малки глътки, като кафе. Няма странични ефекти, водата става целебна и йонизирана. Тя нормализира кръвното налягане, премахва безсънието и напрегнатостта. Помага и при профилактиката на язви, гастрити, колити, проблеми със сърдечно-съдовта и нервната система.

Интервюто взе: Лияна Фероли