Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

понеделник, 18 февруари 2013 г.

Diamond / ДИАМАНТChakras - Crown Chakra
Birthstone - April
Zodiac - Aries, Taurus, Leo
Planet - Venus
Typical colours - clear white, yellow, blue, pink, black

A symbol of purity, the Diamond’s pure white light helps to bring our lives into a cohesive whole. It brings love and clarity into partnerships, bonding relationships. Diamond is a sign of commitment and fidelity, and instills trust to relationships and situations. It inspires the forces of accumulation, attracting the manifestation of abundance.

Diamond is an energy amplifier. It is a stone that never requires recharging. It will bring strength and endurance to all energies and will enhance the power of other crystals. However, beware, as this means it will increase negative energy as well as positive! Excellent for blocking electromagnetic stress and for protection against cell phone emanations.Diamond imparts fearlessness, invincibility and fortitude. It clears emotional and mental pain, reducing fear and bringing about new beginnings. Stimulates creativity, inventiveness, imagination and ingenuity. It brings clarity of mind and aids enlightenment. Diamond allows the soul light to shine out. It aids spiritual evolution and reminds you of your soul’s aspirations.

Diamond purifies and detoxifies all of the body’s systems, rebalancing the metabolism, and building up stamina, strength and treating allergies and chronic conditions. It also helps glaucoma and clears sight. Diamond effectively treats dizziness and vertigo, and benefits the brain. Counteracts poisoning.
In addition to Diamond generic properties, specific colours have additional attributes:
Yellow Diamond: Makes us more considerate and thoughtful.
Blue Diamond: Strengthens willpower and inspires us to take better care of our health.
Pink Diamond: Used for creative expression.
Black Diamond: Gives us courage to look within without illusion.Диамант
Честота: 250 Hz
Твърдост: 10
Формула: C
Сингония: кубична
Цвят: от прозрачно до черно
Плътност: 3,47 — 3,55 г/см³
Показател на пречупване: 2,417 — 2,419
Радиоактивност: няма
Ъгъл на завъртане на енергията: 45,135
Система на тялото: ендокринна
Форма на подхранване: натегнато тяло, резонантно тяло
Дни за прием в системата за подхранване с кристали: понеделник, петък, неделя.С диамантите са свързани много тайни, легенди и сказания. Това е може би най-одушевеният кристал, който има физически характеристики, подобни на човешките. Смята се, че формирането на кристала се случва чрез самостоятелно усилие, свързано с дишането. Известно време кристалът има външно дишане и едва когато достигне пълен покой при кристализацията, преминава към вътрешно. По този начин диамантът се затваря от всичко вредно, разрушително и ненужно.
Особености
Свойствата на диаманта и мистичната му сила са резултат от поведението на този камък. Смята се, че той сам избира онзи, при когото иска да отиде. Историята на човечеството е изпълнена със сюжети, свързани с велики властници, в частност Клеопатра, Нерон, Александър Македонски, които са намирали и губили диамант.Известни са случаи, при които диамантът е бил връзван на верижка, за да не бъде изгубен. Пазели са го дори със змии. Като зад всички тези истории се крие знанието за една от удивителните способности на елмаза – да превръща видимата енергия в невидима.

Тези свойства на диаманта са свързани с неговия състав, тъй като основата на камъка е въглеродът, който му позволява лесно да влиза във взаимодействие с тялото на човека. Структурата на диаманта има способността да въздейства на структурата на човешка енергия, независимо от честотата й. Елмазът има способността да връща енергията, затова ъгълът на завъртане е свързан с ъглите от 45 и 135 градуса.
История и традиция
Трудно е да се каже кога хората са забелязали диаманта, но това очевидно се е случило много отдавна. Вероятно преди 10 000 – 5000 години. Навярно не би било грешно да се каже, че този кристал сам е привлякъл вниманието на човека.Съществува и още една версия, според която хората получили диаманта от атлантите. А може би диамантът е камъкът, който представя атлантите в новия свят на съществувание. Атлантите или са се превърнали в диаманти, или са ги използвали за трансформиране.
Така или иначе този кристал представлява съвършената сила на Земята и диктува свои собствени принципи и закони. Онзи, който вземе в ръка диамант, неминуемо го чака промяна. Важно е обаче да се знае, че този камък може да усилва в човека както положителните, така и отрицателните свойства. Изобщо този камък има естествена сила, която много определят като магическа.
Въздействие
Еманационно въздействие. Носенето на диаманти е особено изживяване, което позволява на човека да се чувства специален и по-силен. Впрочем за хората с изразено его, елмазът е опасен, тъй като усилва в тях неконтролируемите емоции и рефлекси. За уравновесените и интелектуално развити хора този камък се превръща в истински помощник и защитник.

Въздействие върху физическото тяло. Най-чувствителна спрямо брилянта е ендокринната система на тялото. За хората, които са прекомерно емоционални и склонни към реакции и реагиране, диамантът е опасен, тъй като не пренася отрицателната енергия и започва да я усилва, като така разрушава собственика.
Макрокосмически пропорции
Слънцето е Небесното тяло. А диамантът е камъкът, който представлява слънчевите божества.
Астрологичен знак

Кристалът не може да отговаря на никой астрологичен знак, тъй като енергията му е извън времева, тя е пространствена.
Прием
Вътрешен прием. Природен екстракт: настойването на брилянта във вода се среща рядко, тъй като е необходима чиста планинска вода и слънчева енергия в продължение на първите четири-шест часа от настойването. При това диамантът трябва да бъде чист и не бива да има никаква история на хранене или носене (особено ако от него вече е направен брилянт).

Кристален екстракт: той е уникален с това, че не само позволява да се получи кристалната решетка на елмаза, която може да се употребява, но и с това, че я пречиства от възможните енергийни примеси. Процесът на прием трябва да бъде съчетан с изключителна концентрация. Идеален носител на екстракта е зеленият чай.
Външен прием. При носенето на брилянти (обработени диаманти) е важно да се разбира пропорционалността при разложението му и пропорционалността на цветовете на дрехите. Идеалните цветове на дрехите за брилянта са белия и черния. На ръката камъкът се носи на средния пръст. Брилянтът изисква центриране не само спрямо самия човек, но и спрямо предмета, който го представя (пръстен, висулка, обеци).
Ако се използва кристален екстракт, трябва да се правят впръсквания в областта на лицето и диафрагмата.
Предупреждение
Да се приема диаманта «в движение», без необходимото съсредоточаване, е не само опасно, но и вредно. Самият процес трябва да бъде ритуализиран. Идеалният носител за него е чаят Си Ху Лунцзин от Западното езеро.
На хора с нарушено дишане не се препоръчва да приемат диаманта повече от веднъж седмично.
Източник: www.olegcherne.ru


------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!