Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

понеделник, 5 май 2014 г.

ОСНОВИ НА ЕЗОТЕРИЧНОТО ЗНАНИЕ – 2 osnovi-na-ezoterikata-2Етапът на еволюцията е всъщност етап на възвръщане, от страна на заточената част от божествената искра, на нейната идентичност. Идентифицирайки се първоначално с най-плътната форма, чрез която се проявява, божествената искра постепенно опознава тази форма на енергия и се научава да я контролира. Това, плюс постоянното привличане от страна на незаточената част от божествената искра, имат за резултат разширяване съзнанието на заточената част от божествената искра, при което тя минава на по-високо ниво и се идентифицира с по-висшата енергийна форма, чрез която се проявява.

Това продължава дотогава, докато заточената част от божествената искра успее да възвърне самоидендичността си като творение, или дете, на Бога. С това съзнание, и вече постигнала познание и, съответно, господство над по-нисшите светове, божествената искра пристъпва към изпълнение на задачата, плана, или мисията, за осъществяването на която Творецът я е въвел в съществуване. Тази мисия най-общо се състои в усъвършенстването на проявения свят, т.е. във въплъщаването на принципите на красотата, хармонията и истината. Така божествената искра, която е създадена по подобие на Твореца и, съответно, притежава (макар и в една по-малка степен) неговите качества, влиза в ролята си на сътворец на Твореца.Източник „Основи на езотеричното учение“

------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!
бутон за споделяне