Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

понеделник, 28 април 2014 г.

КАКВО ГОВОРИ ПОЧЕРКЪТ kakvo-govori-pocherka
Графологията е наука, която разглежда почерка като израз на душевното състояние на човека. Почеркът е мимика, жест, но предимството му е, че се материализира и дава възможност да бъде анализиран, сравнен, уточнен и изучен. За това графологията като наука за характера е способна да открие в почерка качествата, недостатъците, стремежите на субекта единствено и само чрез този анализ. Почеркът е най-съвършеният, чувствителен жест на индивидуалната личност.

Графологията изследва жестът при писане, видовете почерци, посоката и наклона им, размера, разтегливостта и свързаността, формата и разположението, натиска и бързината на писане.

Посоката на почерка представя душевното състояние или физическото здраве, стабилността или нестабилността на индивида, неговата твърдост или гъвкавост, ентусиазма или депресията, която го владее.
Хоризонталният – означава, че личността притежава равновесен характер, кротост, стабилност.

Не-хоризонталният – означава непостоянство, безпорядък, остър ум и променлив характер.
Качващият се – означава пламенност, оптимизъм, амбиция
Слизащият – означава физическо изтощение или морална депресия.

Вдлъбнатият – човек с такъв почерк реагира отначало срещу своята липса на ентусиазъм, накрая намира отново своя плам.

Изпъкнал – тук имаме усилие, което не се поддържа, ентусиазмът намалява.
Лъкатушещ – изразява гъвкавост на ума, финес, дипломатичност, а при посредствените хора – лъжа.

Наклонът на почерка отговаря на степента на емоционалната чувствителност на индивида, на желанието му да се отнася към другите със симпатия или да запази само за себе си своите чувства.

Вертикален – показва резервираност

Наклонен надясно – говори за любезен, приятен и симпатичен човек, който иска да изрази своята чувствителност. Ако обаче наклонът е много голям, означава силна страст, дори ревност.

Наклонен наляво – означава притеснение, недоверие, отхвърляне на емоциалността, егоизъм, мнителност.

Размерът на почерка показва личностната самооценка.

Едър – изразява високомерие, самохвалство, смелост, жизненост, въображение, насочени навън лични преживявания.

Дребен – скромност, ред, дребнавост

Прекалено едър – гордост, амбиция, нужда от издигане

Прекалено дребен – скромност, примиреност, възприемчивост, страх

Разтегнат – почерк на човек, който живее на широко, върви напред, не се страхува от преградите и има вяра в себе си.

Сбит – означава внимание, икономичност, дори скъперничество

Стестнен – почерк на хора със скрупули, които не притежават щедрост и великодушие

Разреден – показва разсеяност, липса на задълбоченост и изразява голяма нужда от независимост

Обикновен – умереност, майсторство, скромност и простота

Почерк с  допълнителни окраски – хора на крайностите, с богата фантазия, с преливаща жизненост и ентусиазъм.

Почерк слизащ под линията на реда – показва нужда от движение и голяма активност, но също и тенденция към материализъм.

Свръх висок – знак за въображение

Закръглен – изразява желание към преувеличение, възгордяване, суета
Когато човек пише, той малко или много натиска писеца. Хора със силни характери имат силен натиск и обратно. Но трябва да се има предвид, че скоростта на писане също оказва влияние върху натиска. За това по него може да се прецени темперамента на индивида, силата или слабостта му.

Увереният – изразява решителност, твърдост и яснота

Вялият – изразява особеностите на бавно, отпусната същество с равнодушно и безволево отношение към живота

Небрежният – апатичност и липса на композиция на пишещия. Принадлежи на недисциплинираните, подли и порочни индивиди.

Почерк с лек натиск – принадлежи на деликатните идеалисти с възвишени чувства, както и на мистиците.

Наситен с много мастило – почерк на уравновесените, силни и темпераменти хора

Тромав или удебелен – принадлежи на смелите и дръзките хора, както и на егоисти и материалисти, с буйни глави.

Релефен- изразява висока интелигентност и проницателност, здрав разум, аналитичност

Вретеновиден – принадлежи на лакомниците, силно сексуалните, суетните и кокетните.
Закръгленият – принадлежи на спокойните, добри и отстъпчиви.

Заострен – почерк на критикар, мнителен, гневлив и импулсивен.

Бързината на писане показва зависимост от темперамента и физическото или емоционалното състояние на човека.
Бавно писане / 100 думи/мин / – изразява прилежност и спокойствие
Бързо писане / 181 думи/мин / – означава активност, динамичност 
Ритмичен / 120 букви/мин /- почерк на хладнокръвни, добре владеещи се, спокойни и разсъдливи хора.

Ускорен – принадлежи на запалянковците, на нетърпеливите и нервни хора

Импулсивен и тласнат – принадлежи на импулсивни, гневливи, бойки и мнителни хора.

Резкият – означава прекомерна ревност, повишена емоционалност, раздразнителност и нетърпение

Динамичен – знак за еуфория, ентусиазъм и голяма жизнена енергия.

Затормозен – изразява песимистични чувства, умора, физическо изчерпване.

Съществува и друг съществен елемент при анализиране на почерка, а именно разположението на елементите в него.То изразява методичността, реда, организацията, яснотата и точността, вкуса на пишещия към подреждането на думите.

Четливият – говори за отворен и интелигентен характер, наблюдателен и просветлен ум.
Нечетливият – така пишат свадливите, мързеливите и неорганизираните хора, хората без задръжки.

Педантичният – огледало е на нуждата от яснота, но и на живия и остър ум

При анализирането на почерка винаги трябва да се има предвид, че не се обръща внимание на отделните елементи, а се разглеждат като единно цяло. Също така всяко човешко същество с характер слабо се интересува от калиграфските правила и пише спонтанно с целия си темперамент, с вродените си и придобити наклонности, т.е целият се разкрива в почерка си. 

Противно на него този, който се старае да ги следва, пише полека, бавно и четливо, сдържа своята емоционалност, влага известна суета в правилното изписване на буквите, този човек няма характер, няма определена индивидуалност.

Размер на буквите Големи букви - вие сте важен човек. Много известни личности пишат с големи букви. Общителни сте и обичате да сте център на вниманието. Малки букви - вие сте човек, който се концентрира над нещата. Може да сте срамежлив и интровертен.

Средна големина - вие сте човек, който се адаптира лесно. Как пишете английското „s" 

Закръглено - вие често правите компромиси и избягвате да се конфронтирате с хората. С остър връх - вие сте любознателен и интелектуален тип. Колкото по-висок е върхът на буквата, толкова по-амбициозен сте. С широка долна част - може би не сте поели пътя в живота, който сте искали. Например, занимавате се с финанси, докато истинската страст са ви изкуствата.

Прочети повече на: http://profit.bg/news/
Из интернет


------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved! бутон за споделяне