Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

събота, 6 март 2010 г.

КАМЪНИТЕ ПОДРЕДЕНИ В СКАЛАТА НА МОС


Предлагам на нашите потребители ценна информация , която да осветли познанията им относно, кой камък към коя група придналежи. Така ще придобиете престава, кои са скъпоценни, полу скъпоценни и други.
Според най-новата и най-пълната класификация скъпоценните камъни се разделят на 3 големи групи: ювелирни, ювелирно-декоративни и декоративни скъпоценни камъни.

Група А. Ювелирни скъпоценни камъни

І клас - ювелирни скъпоценни камъни с най-висока стойност, т.е. от І-ви ред. Включват се диамант, рубин, смарагд, син сапфир и естествени бисери. Това са най-високо ценените и най-скъпите скъпоценни камъни. Цената на 1 карат (200 мг) може да достигне до 2000$, а уникалните им образци обикновено се разглеждат като национално богатство.

ІІ клас - ювелирни скъпоценни камъни от ІІ-ри ред: александрит, сапфир (оранжев-патпараджа, зелен, виолетов), благороден черен опал, благороден жадеит (жад-империал). Стойността на тези камъни е до 600 – 1500 $ за карат.

ІІІ клас - ювелирни скъпоценни камъни от ІІІ-ти ред: демантоид, благороден шпинел, благороден опал, аквамарини, топаз, родолити, турмалин. Цената на тези скъпоценни камъни е от порядъка до 300 $ за карат.

ІV клас- ювелирни скъпоценни камъни от ІV-ти ред: хризолити, циркон, жълт, зелен и розов берил, кунцит, тюркоаз, аметист, пироп, алмандин, лунен камък (адулар), слънчев камък (фериортоклаз), хризопраз, цитрин. Цената на тези камъни достига 80-100$ за карат.


Група В. Ювелирно-декоративни скъпоценни камъни

І клас - ювелирно-декоративни скъпоценни камъни от І-ви ред: лазурит, жадеит, нефрит, малахит, чароит, кехлибар, кварц-безцветен и опушен. Стойността на посочените камъни се определя на 30-150$ за 1 килограм.

ІІ клас - ювелирно-декоративни скъпоценни камъни от ІІ-ри ред: ахат, амазонит, хематит-кървавик, родонит, непрозрачни иризиращи фелдшпати (беломорит), иризиращ обсидиан, епидотгранатови и везувианови родонгити. Цената на отделните камъни от този клас се изчислява на 1-15$ и повече за 1 килограм.


Група В. Декоративни скъпоценни камъни

Към тази група се отнасят следните минерални агрегати и минерали: ясписи, мраморен оникс, обсидиан, гагат, вкаменено дърво, лиственик, кремък с пъстра окраска и концентричен зонален или ивичест рисунък на цвета, графичен пегматит, флуорит, авантюрин, селенит, агалматолит, цветен мрамор и др. Стойността на посочените камъни варира от 100 до 1000-1500$ за 1 тон суровина. Крупните монолити се употребяват за облицовка на здания или строеж на паметници и по същество трябва да се отнасят към облицовъчните камъни.

Т.нар облицовъчни строителни камъни са отделна група, към които се отнасят предимно скали с особени физико-механични и химични свойства (здравина, твърдост, монолитност, устойчивост или дълговечност и др.) и различно в сравнение със скъпоценните камъни приложение. Тези камъни се поддават на рязане и след полировка показват красива и устойчива окраска. В основната си част обаче те нямат качествата и стойността на скъпоценните камъни. Отнасят се към строителните материали.

Съществено е да се знае, че рязка граница между отделните групи и класове не може да се постави. В зависимост от нарастването или понижаването на интереса към даден скъпоценен камък, той може да се “издигне” или “смъкне” в йерархията на елита на минералния свят. Може да се получи дори ситуация, при която камъни, макар и принадлежащи по принцип към първия клас на ювелирните скъпоценните камъни, но отличаващи се с некрасива или неравномерна окраска, или поради наличието на включения и други дефекти да се оценяват по-ниско и дори под равнището на минерали, които се отнасят към ІІ-рия клас. И обратно особено красиви камъни от ІІ-ри клас на скъпоценните камъни да се приравняват към ценящите се с един порядък по-високо минерали от техния І-ви клас.

Обсъжданата класификация включва само най-важните скъпоценни камъни и не изчерпва списъка на всички известни днес скъпоценни камъни. Класификацията, обаче дава възможност в нея да намерят своето място и периодично постъпващите на пазара по-малко познати, нови и редки скъпоценни камъни.

Поради това, че тези минерали обикновено са все още недостатъчно популярни и се нуждаят от известна реклама, на тях според качествата им е отредено място в последните класове на всяка от трите отделни големи групи на ювелирните, ювелирно-декоративните и декоративните скъпоценни камъни.