Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

понеделник, 23 юни 2014 г.

РАДИЕСТЕЗИЯ-ПРИНЦИПИ-radiestezia-principi
Принципът на работа с таблици и схеми е много прост и е единен за цялото им велико многообразие. Но нека да започнем по реда на нещата. Първо разчистете масата, на която ще извършвате замерването, от всякакви странични предмети. Нека пред вас бъдат само схемата и махалото. Някъде встрани можете да имате лист и химикал, с който да си отбелязвате какви отговори получавате на задаваните от вас въпроси. Това е необходимо, не защото сте зле с паметта, а просто защото работата така може да ви увлече, че да не забележите как няколко пъти повтаряте един и същ въпрос.

От гледна точка на информационния обмен, такова действие се приема за грешка, което значи, че можете в резултат да натрупате различни отговори, включително и грешни. Трябва да си изработите рефлекс да се доверявате на първия импулс, да вярвате на първата информация, която стига до вас, за да избегнете подобни разочарования. Помнете, в информационния обмен с околната среда и общото информационно поле на планетата е валиден принципът мини-макс. С минимум усилия – максимум резултати. Ясно, нали?

И така, действие първо.

Ориентиране на схемата. Добре е поне в началото да сте с лице на изток, когато започвате работа. Това ще ви е от полза, тъй като когато е с лице на изток, човек се намира в пълен синхрон с магнитното поле на планетата и с лекота решава творчески задачи (ето защо мюсюлманите се молят именно в тази посока – правилната посока – бележка от Красимир Куртев). Ако на схемата не са посочени изрично географските посоки, поставете я така пред вас, че да ви е най-удобно да четете надписите на нея. След това хванете със свободната си ръка ъгъла на схемата и започнете лекичко да я завъртате по часовниковата стрелка спрямо себе си.

Пуснете махалото на свободен ход успоредно на вашето тяло пред схемата, докато то не се завърти положително. В този момент спрете да движите схемата. Проверете с махалото от четирите й страни, движейки се по часовниковата стрелка, дали ще получите отговор “да”. Ако получавате такъв отговор, това означава, че вече сте в синхрон със схемата и можете да пристъпите към работа с нея. Ако в някоя от посоките нямате синхрон, повторете ориентирането отначало. Все пак не бива да се увличате дотам, че да обърнете схемата с надписите наопаки спрямо вас. Не че е невъзможно така да се работи, но със сигурност ще ви е доста трудно да прочетете какъв отговор сте получили.

Ако разполагате с радиестезичен радий, поставете го изправен в горния ляв ъгъл на схемата. След това повторете отново процедурата по ориентиране. С удивление ще установите, че така нещата много по-бързо се получават.

С пот на чело сме отминали първия етап. Време е да пристъпим към действие второ – радиестезичното замерване. За начало си изберете списък от въпроси, на които бихте желали да получите отговор. Нека сред тях има въпроси, които предполагат еднозначен отговор, но да има и такива, чийто отговор вероятно ще е нюансиран. Важна подробност – стремете се въпросите ви да са формулирани кратко и ясно, като съобщение от телеграфна агенция. Постарайте се да не съдържат двойственост и неясноти, защото тук действа принципът – какъвто въпросът, такъв и отговорът. Не очаквайте, че на въпрос, дълъг като романа “Война и мир”, ще получите кратък и ясен отговор.

И така. Ориентирали сте схемата, подготвили сте си въпросите и можете да пристъпите към работа. Поставете махалото на около 1-2 см над центъра на схемата и го задвижете в неутрална посока – напред-назад. Задайте мислено или на глас първия от въпросите. Махалото постепенно ще промени движението си и ще поеме в посока на някой от възможните отговори.

Когато отговорът е по цялата дължина на някоя от напречните или диагоналните линии, махалото си движи с еднаква амплитуда и в двата сектора. Ако отговорът предполага движение от центъра на схемите по някоя от диагоналните линии, махалото се движи с по-малка амплитуда от центъра по посока на отговора.

Освен основните два отговора – да и не, имаме техни нюанси. По-скоро да ще ни накара да мислим какво още да направим, за да стигнем до пълно да. И да, и не предполага усилия от наша страна да разберем при какви условия отговорът е да и при какви – не. Преформулирай въпроса е подсказка за нас, че сме избрали мъглява или неясна формула на нашето питане, поради което не можем да получим друг отговор.

Няма достъп до информация  идва да ни подскаже, че това, за което питаме, е защитено по особен начин и е екранирано за информационен достъп. Това може да ви се случи, ако търсите информация за бременна жена, защото в този период жените се намират под особен вид закрила, която ги пази от недоброжелателно проникване в информационното им поле. Подобно е положението с различни съкровища, които са прикрити от любопитни очи с особен вид клетви и формули.

Повярвайте ми, там където нямате достъп до информация, по-добре е да не пипате и да не любопитствате. В боравенето с информация има неписани правила и закони, които санкционират всеки опит да се използва информация, касаеща трети лица, за лична полза или облага. Бъдете добросъвестни и сериозни в радиестезичните замервания и ще получите точни и верни отговори. На шегаджийските въпроси, ще получите шегаджийски отговори, защото менталното поле на планетарния разум притежава прекрасно чувство за хумор.

Не поставяйте един и същи въпрос няколко пъти. Имайте доверие на първия отговор. Ако държите да проверите отговора на същия въпрос, но формулиран по друг начин, това е възможно. Ако получите отрицателен отговор, това също ще ви е от полза, защото ще ви накара да мислите какво можете да направите, за да промените нещата във ваша полза. Не забравяйте, че радиестезичният метод е допълнителен език за общуване с околния свят. Той е ключ към намирането на отговори на много сложни и объркани житейски ситуации, в които попадаме. Чрез него лесно можем да се ориентираме в океана от излъчвания, в който се потапяме ежедневно.

От информационна гледна точка отрицателният отговор е равнозначен на положителния. Ако сте се изкатерили на един висок клон и сте видели, че ябълката на познанието не виси там, това определено ще ви е от полза. Най-малкото ще знаете, че там няма какво повече да търсите и ще тръгнете в правилната посока. Но отрицателният опит може да ви научи също предварително да проверявате накъде да поемете, тогава ще си спестите безрезултатното катерене.

Из книгата на Иван Тодоров „Зодия човек“
------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!
бутон за споделяне