Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

четвъртък, 13 декември 2012 г.

ЕЗОТЕРИЧЕН ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК
Акашови записи - етерна обвивка около Земята, на която се записват във формите на мисълта всички станали събития и всички бъдещи събития, които предстоят да бъдат реализирани. Разчитането им може да стане само от посветен, с развити духовни сетива, получил разрешение за достъп до информацията с помощта на Духовен Учител.

Апокалипсис /от гръцки - Откровение/ - Откровението на Свети Йоан Богослов, евангелиста, един от учениците на Христос. Откровението е получено около 120 г. от н.е. като видение на картини за бъдещето и края на света, предадено от символи и алегории, които трябва да се тълкуват. Характерни символи за абстрактните понятия са: "Седемте църкви в Асия" - седемте чакри в човешкото тяло, свързани с Посвещението в в скритите сили на Човека и изпитанията при овладяване им. Показват ускорената Еволюция на духа, която всеки може да постигне с усилие на волята. "Книга, написана отвътре и отвън" - човешкото съзнание и подсъзнание, човешката памет от минали животи; човешкият мозък, "запечатан със седем печата". "Червеният змей" - Насилието. "Голямата блудница, която всички земни царе пожелават" - Властта. "24-те старци" - 24 часа в денонощието, Времето. "4-те животни" - 4-те посоки на света - Пространството. "Четирите Ангела, приготвени да убият третината от човеците" - Четирите стихии - на Огъня, на Водата, на Въздуха и на Земята.

Асоциация - връзка; свързване на различни понятия по някакъв общ признак; свързване на различни представи, при което едната изтъква другата.

Аура - светлинно енергийно излъчване около човека. Аурата е по-блестяща, колкото по-развит духовно е индивида. Аурата е променлива и зависи от психическото и физическо състояние на индивида.

Визуализация - изграждане на идея, мисловно изображение на мястото на Челната чакра - "Третото око" - с цел телепатично предаване на информация или реализация на идеята в материя.

Войнство - духовни пазители на Живота на Земята. "Небесно войнство" /библейски термин/ - Ангелите и другите духовни същества, които никога не се превъплъщават във физическо тяло. "Земно войнство" /библ./ - високо еволюирали личности в плът, пазители на духовната култура на човечеството.

Герой - на гръцки Херос - Пробуден за духовни знания, който извършва подвизи в полето на духа за овладяване на скритите сили в себе си. Посветен в тайните знания за космическите закони, които управляват Видимия и Невидимия свят. Напр. Героят Херакъл /Херкулес/ извършва 12 подвига, за да бъде допуснат до Елевсинските мистерии. Всъщност тези подвизи са изпитание за духовна издръжливост и за да получи Посвещение. Тълкуването на 12-те подвига е следното: 1. Убиване на гордостта и надменността; 2. Унищожаване на егоизма; 3. Добиване на кротост, доброта и красота; 4. Овладяване на агресивността; 5. Отказ от материално притежание; 6. Изчистване на тялото, душата и духа; 7. Овладяване на сексуалната енергия; 8. Овладяване на желанието за власт; 9. Добиване на вътрешен мир; 10. Получаване на първите духовни знания за живота и смъртта; 11. Получаване на висши езотерични знания за същността на нещата и скритите сили в човека; 12. Приемане на саможертвата и получаване на безсмъртие.

Глаголица - Откровение на Свети Кирил /Константин Кирил Философ/, получено около 855 г. само за една нощ като видение от странни знаци в кръг, с които той предава първата славянска азбука. Използва се като азбука само няколко века, а след това се заменя с Кирилицата - азбуката, която използваме и до днес. Всъщност, Глаголицата представлява План за действие на енергиите - Пророчество за бъдещето на света. Всяка буква отговаря на период от 100 години, като се започне от основаването на българската държава през 681 г. /Ключът за разчитане на буквите от Глаголицата е получен от Маряна Везнева като Откровение./

Според тълкуването на Глаголицата периодът от 1981 до 2081 г. ще се характеризира с общо планетарно ръководство на Висши Духовни същества и общ планетарен обединителен център. Възможно е по такъв начин да е предсказано въздействието на Словото в житните кръгове и пробуждането на духовния потенциал на човечеството.

Духовна Йерархия /теософски термин/ - Йерархия от Висши същества, Невидимо Ръководство на планетата. То се състои от Велики Посветени, на чело на които е Христос. Йерархията следи и помага на Духовната Еволюция. Други имена: Светоначалие, Йерархия от адепти. Духовна Еволюция /теософски термин/ - Духовното развитие на човечеството в посока към нравствеността и овладяване на скритите сили, вложени в Човека и Природата.

Дървото на Живота /библ./ - Мисълта. Плодовете на Дървото на Живота са знанията за Видимия свят, Логиката. Дървото за познаване на добро и зло /библ./ - Мисълта, Интуицията. Плодовете на дървото са Знанията за Видимия и Невидимия свят, знанията за Живота и Смъртта, Тайното знание за Безсмъртието на Духа.
Подбрала - Маряна Везнева

Езикът "Сензар" /теософски термин/ - Универсален космически свещен език, на който се предават знания за Сътворението, Еволюцията и Бъдещето на света - Знания, получени по пътя на Посвещението; Образен език, който може да бъде изразен с думи - алегории и изписан със знаци - символи, които трябва да се тълкуват. Езотерика /теософски термин/ - вътрешно знание за скритите сили в природата и човека; тайно, скрито знание за космическите закони, които действат във Физическия и в Духовните светове.

Езотерично Посвещение - Въвеждане в Тайните Знания за скритите сили в Природата и Човека, и овладяване на тези сили със самостоятелно и индивидуално вътрешно просветление.

Зодиакален кръг /термин от астрологията/ - Въображаем небесен кръг от 12 съзвездия, наречени Зодии; Пътят на Живота; Пътят на Посвещението в Тайните знания за скритите сили в Човека и за Космическите закони. Всяка от 12-те зодии има символично значение. Първите 6 представляват Скритите сили в Човека, вторите 6 - Космическите закони. "Овенът" - стремеж към водачество; "Телец" - силата на сексуалната енергия; "Близнаци" - Силите на чувствата и на Ума; "Рак" - Егото; "Лъв" - желание за власт; "Дева" - силата на Свободната воля; "Везни" - Космическия закон за справедливост, Закона за Причината и Следствието - Карма; "Скорпион" - Космическия закон за Смъртта и Безсмъртието; "Стрелец" - Тайното знание за Силата на Мисълта; "Кози рог" - Добиване на изобилие от духовни дарби - ясновидство, лечителство, пророчество; "Водолей" - Осъществяване на връзка с Висшите светове, получаване на Висши Откровения за Логоса, Космическия разум, Бог; "Риби" - осъзнаване на Космическия закон за Един ството между световете и Вечния кръговрат.

Карма /теос./ - Закон за справедливото възмездие в сегашния живот като следствие от предишни действия, думи, мисли в миналото или в предишни животи; Закон за отговорността, която човек трябва да поеме през своя живот, за да се освободи от задълженията, които е натрупал през минали съществувания; Закон за Причината и Следствието.

Концентрация - Съсредоточаване в определена дума, понятие или символ, за да се разкрие скритото значение на същността, вложена в символния знак.

Левитация - преодоляване на земната гравитация с помощта на мисловната енергия.

Медитация /от лат. Медиум/ - среда или посредник; особено състояние на ума, при което става пълно изчистване от мисли. В това състояние може да се осъществи телепатична връзка със съществата от Физическия или Духовния свят, и да се получи Откровение.

Отвъдни светове - Астрални, Ментални и Духовни енергийни светове извън физическия свят, изградени от много тънка материя. В тях пребивават разумни същества от лъчиста невидима субстанция.

Откровение – Висше Послание, адресирано до човечеството, предадено на универсалния сакрален космически език "Сензар" - образно в картини със символи и алегории, и прието от човек телепатично или смислово чрез Коронната чакра, което трябва да се тълкува.

Пиктограма /лат./ - писмен белег, изразяващ предмет, събитие, действие; символно изображение, наситено с информация, която може да се извлече чрез "ключ" или в състояние на медитация. Характерни символи в пиктограмите в житните кръгове са: Символът на Човека - два кръга, свързани с права линия. Единият символизира енергията на Сърцето /Чувствата/, другият - енергията на Главата - Мисълта; Символи на числата, представени с правилни геометрични фигури в кръг. Редът на числата от 1 до 10 съдържа знанията за Сътворението на Човека. 1 - Кръг с център - Бог; 2 - стъбло с два клона - Мисълта; 3 - Триъгълник - Идеята; 4 - Квадрат - Пространството, земната повърхност; 5 - Пентаграм - Човекът като дух; 6 - шестолъчната звезда - Животът; 7 – Седмолъчната звезда - Духовната йерархия; 8 - два квадрата - Двата свята - Физическия и Духовния; 9 - уплътняване на духа; Две петолъчни звезди - разделяне на половете и въплътяване в материята. Символи на чакрите: Коренна чакра - цвете с 4 венчелистчета; Сакрална - цвете с 6 венчелистчета; Соларна - с 10 венчелистчета; Сърдечна - с 12 венчелистчета; Гърлена - с 16 венчелистчета; Челна чакра - "Третото око" - във вид на око; Коронна - хилядолистен лотос. Чакрите от I до VII символизират Човешките раси от I до VII. Символи на животни: птица - душата или връзката с Духовния свят; змия - Мъдрост или пазителката на тайното знание за Живота и Смъртта; скорпион - смърт; мравка - глад или нужда от запасяване с храна; паяк и паяжина - запустение, обезлюдяване; петел - пробуждане към духовността.

Психометрия - извличане на записа на Мисълта, вложен съзнателно или несъзнателно в материален носител.

"Родословието на Адам"
/Библ./ - глава от "Битие". Символизира Пътя на Духовната Еволюция, по който се развива човечеството от създаването му. Различните поколения, произхождащи от Адам, символизират скритите сили в Човека и епохите, през които преминава по пътя на Еволюцията. Каин е символ на Чувството, Авел - на Ума. Чувството убива Ума в епохата на не овладените чувства, наситени с войни и конфликти. Сит, на мястото на убития Авел, е символ на Разума в Епохата на Разума. Енос е символ на Мъдростта в Епохата на Мъдростта.

Сакрални Послания - Откровенията, адресирани до цялото човечество, предадени от Висши същества, владеещи управлението на психическата енергия; от Висша Цивилизация, далеч изпреварила нашата в своето развитие; от Висших Духовни същества, приети или тълкувани от избран Посланик - Вестител; съдържащи информация за Сътворението, Еволюцията и Бъдещето на света; предупреждения за опасности по пътя на развитието на човечеството; уроци за ускоряване на Еволюцията.

Сетива - 7 са сетивата за възприемане на Видимия свят: осезание, обоняние, слух, зрение, прозрение "Третото око", интуиция. Сетивата за получаване на информация за Духовния свят също са 7: астрално осезание, астрален вкус, астрално обоняние, ясночуване, ясновиждане, "Третото око" за телепатична връзка и духовният орган за интуицията - за получаване на Откровения в смислова форма.

Смърт - границата между Живота във Физическия свят и Живота в Отвъдния /Духовния/ свят.

Телекинеза - придвижване на предмети през пространството със силата на Мисълта.

Телепатия - универсален начин за размяна на информация между всички разумни същества във Вселената, основаващ се на силата на Мисълта, преминаваща през бариерите на Пространството.

Чакра - от санскритското "Цвете" - енергиен център в човешкото тяло, представляващ врата към енергията на Космоса. В човешкото тяло има 7 главни чакри, разположени по протежение на гръбначния стълб от основата на гръбнака до теменната част на главата: Коренна, Сакрална, Соларна, Сърдечна, Гърлена, Челна и Коронна. Седемте чакри отговарят на 7-те човешки раси, през които преминава човешкият дух по пътя на своята Еволюция към Съвършенството.

Човешки раси - според Библията, Античната митология и теософа Елена Блаватска, човечеството преминава през различни раси, отличаващи се по плътност на материята, ръст, продължителност на живота, духовни възможности и качества за владеене на скритите сили в Човека и Природата. I раса - Ангелоподобните /по образ и подобие Божие/, от тънка духоматерия, възпроизводство - чрез пъпкуване. II раса - Призракоподобните - от по-плътна духоматерия /Жива душа/. В края на расата става разделяне на половете. III раса - Лемурийците /теос./ - отговарят на титаните от Античната митология. IV раса - Атлантите /теос./ - отговарят на Олипийските богове от Античната митология. V раса - Съвременната, Арийска /теос./, расата на Героите-Полубогове от Античната митология. Всяка нова раса се ражда от предишната. Израства и се утвърждава в жестока битка със старата раса, от която е родена. Развива се и загива от самоунищожение и природни катаклизми, запазвайки най-добрите си образци за следващата раса.

Шамбала /теос./ Център, където се съхраняват Висшите знания за миналото, настоящето и бъдещето на Земята. Съществува на три нива: във Висшите духовни светове, където е Светоначалието - Невидимото Духовно ръководство на планетата; на Ментално ниво, където е Духовното училище, в което се обучават избрани хора по време на сън или медитация; на Физическо ниво - като определена територия на Земята, около Хималаите, достъпът до която е преграден с енергийна бариера. Там съществуват мъже и жени, на вид като обикновени хора, но владеещи управляването на психическата енергия и с качества, извисяващи ги далеч над обикновените земни жители.

Камъкът на Шамбала
- необикновен камък, паднал от далечна звезда, по който по свръхсетивен начин се проседява настоящето и бъдещето на Земята. Отломък от този камък се изпраща на определена територия и чрез него се вливат потоци от положителна енергия.

Учението за Седемте посвети - учението на Новата Епоха, получено по телепатичен начин като подготвително от Елена Блаватска, като междинно - от Ейлис Бейли, като учебник, и от Марияна Везнева - във вид на Откровения. Учението дава възможност всеки сам да развие вътрешните си сили и способности, и всеки сам да тръгне по пътя на Посвещението, ръководен от Духовен учител, който няма физическо присъствие за Ученика. Така Ученикът преминава през 7 Посвещения, получава 7 Посвети, изразени в активизиране на чакрите му от I до VII. Посвещенията са: Първо Посвещение - Енергийната същност на човека и Закона за Енергийния резонанс; Второ Посвещение - Отвъдните светове и Закона за Духовната Еволюция; Трето Посвещение - Силата на Мисълта и Закона за Причината и Следствието; Четвърто Посвещение - Духовната Йерархия и Закона за Любовта и Саможертвата; Пето Посвещение - Преодоляване на Пространството и Закона за Вибрациите; Шесто Посвещение - Преодоляване на Времето и Закона за пулсациите; Седмо Посвещение - Сътворяване на материята и Закона за Единството.

Формулата на Живота
- дроб, числителят на която е Дърво, а знаменателят - Човек. Числителят е зелената покривка на Планетата, а знаменателят - човечеството, което руши или пази дърветата и горите на Земята. С увеличаване броя на жителите на Земята расте потреблението на дървен материал. С това се намалява стойността на формулата, застрашава се природната среда, а оттам и Живота. Решението може да бъде повсеместно залесяване, съхраняване на природната среда и разумно решаване на демографския проблем.
Подбрала - Маряна Везнева


------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!