Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

понеделник, 8 октомври 2012 г.

Да помогнем на Земята чрез работа с кристали

"Планетата в момента е в тежко състояние. На нея и предстои важен преход.

Слънчевата система като цяло се върти по елипсовидна орбита около точка от галактиката, която се приема за център на съзвездието, в което участва Слънчевата система, системата Сириус, някалко звездни системи от Плеядите, Алфа Центавър, Бета Водолей, няколко звездни системи от Овен, Делта Кит и други. Този център е в Плеядите. Слънчевата система се завърта около него за 26000 години.

Както Земята и останалите планети от Слънчевата система, които ние приемаме за 18 на брой, се въртят около Слънцето и то се явава техен център, така звездните системи са групирани и се движат около даден център.

Тази група, която условно ще наричаме Плеядите, защото центърът и е близо до звезди от Плеядите, се завърта около центъра на Галактиката за близо 64 милиона години.

Галактиката от своя страна се върти заедно с други галактики около център, който се намира в масивния звезден куп Дева, който е дом на стотици галактики. Това завъртане е за около 3 трилиона години. В момента тя е в най-отдалечената си точка от този център. След 2010 започва да се приближава, при което гравитацията на центъра в Дева започва да и действа по-силно. При това движение, галактиката е изложена по-силно на действието на космическите лъчи. В такива моменти стават много мутации, които причиняват рак и др. болести. Образуват се много облаци в атмосферата, които пречат на преминаване на слънчевите лъчи, атмосферния азот се превръща в азотен оксид, а последният разрушава озона.

В момента завършваме три космически цикъла - този на завъртане на Слънчевата система около центъра в Плеядите, този на завъртане на Плеядите около Галактическия център и този на завъртане на Галактиката около центъра в Дева.

Всички тези цикли са с различна продължителност от време, но тъй като са започнали в един момент, то през много дълъг период от време те се срещат условно казано. Тези цикли са синхронизирани.

При движението на Слънчевата система около Центъра в Плеядите на всеки 26000 години нейната плоскост (плоскостта на Слънчевата система) се изравнява с тази на Галактиката. Тогава времето се забързва.

През 2012 година Слънчевата система ще прекоси оста, минаваща през центъра на Галактиката, която сочи към Стрелеца.

Както Земята има Перихелий и Афелий, като първият е най-близката, а вторият най-далечната точка по орбитата около Слънцето, така и Слънчевата система има своя най-близка и своя най-далечна точка около центъра в Плеядите.

В най-отдалечената точка Слънчевата система се движи най-бавно и времето тече най-бавно, енергията е най-плътна в трето измерение и обикновено се случват значителни промени в системите, които преминават през тези най-отдалечени точки от своите орбити.

След това преминаване времето ще започне да се ускорява, вибрациите да се повишават и материята става все по-малко плътна. И понеже в същото това време трите цикъла на въртене, за които стана въпрос ще се пресекат, промените ще са големи и е възможно да станат скокообразно, а не плавно, както биха станали, ако беше замесен само цикъла на въртене на Слънчевата система около Плеядите.

Най-малко плътна и с най-високи вибрации е материята в най-близката до центъра точка от орбитата на Слънчевата система около Плеядите.

Цивилизациите, живели на Земята по време на преминаване на Слънчевата система през най-близката точка са имали ефирни, съвсем ниско плътни тела, огромни, носещи се във въздуха. Тези цивилизации не са били нито по-добри, нито по-съвършени от вас, както се смята. Просто условията в материалния свят са били такива, че те са изградили съответстващи им материални тела на тази планета.

В най-далечната точка от орбитата на Системата ни се извършват коренни промени в материалните структури. Подобни, но обратни промени се извършват и в най-близката точка.

Всяка година около 2-3 януари Земята е в своя перихелий. На 25.12.2012 Луната ще е в своя апогей.

В този момент Земята ще е на най-близкото си разстояние от Слънцето и доста силно ще бъде повлияна от тези промени.

Промени в структурите е имало и ще има. Вие не сте виновни за това, нито ще бъдете наказани. Просто живеете в подобно време.

Децата относително лесно ще престуктуират телата си и ще се приспособят към новите условия.

Земята също ще преструктурира своето тяло в трето измерение. Това протича на най-фино ниво. Преструктурират се най-мал-ките частици, от които е изградена материята и които все още не познавате и не са открити.

Това не е страшно, нито фатално. Ще има енергийно замърсени участъци от Земята, на които тези промени ще се усетят много ярко и отчетливо.

Същото е и с хората. Енергийно по-замърсените ще извършат по-болезнено своя преход, а може и да не успеят в това тяло, в този живот.

Както Земята ще боледува и ще реагира на прехода, така и хората ще преболедуват своята трансформация.

Понеже кристалите са разумни същности, силно свързани със Земята, те може да помогнат за по-безболезнения преход на планетата, но за целта трябва да бъдат помолени.

Всеки, който пожелае, би могъл да прави това, като помоли със свои думи духовете на които и да са камъни. Може и само на един, ако се е свързал достатъчно силно с него. Тогава би могъл доста положително да му повлияе.

Камъните, може да се каже условно, са от елемента земя. Много е важно да бъдат повлияни положително всички елементи, но тук става въпрос за камъните и затова пишем само за тях.

Вземете кристала в ръце, подръжте го, полюбувайте му се, поговорете му, ако желаете. След това си представете, че от вас се спуска нишка енергия до центъра на ядрото на Земята.

Помолете Гея да извърши трансформацията на тези свои кристали (аметисти например, ако държите аметист в рацете си) по най-безболезнения и лек начин, който е възможен.

Ако са чути молитвите ви, ще усетите силен прилив на енергия, която ще навлезе през стъпалата ви, ще достигне до сърцето, мозъка ви, ще я почувствате с всички отворени и добре работещи свои чакри по цялото тяло.

Ако сте много чист и отворен човек, тази енергия буквално може да ви трансформира и преобрази.

Ако почувствате, че е прекалено силна пуснете кристала, защото той е вашата връзка с Гея. Благодарете и бъдете смирени. Направили сте нещо важно и сте получили голям подарък.

Този кристал може да не го чистите. Той вече е свързан със Земята по един много особен, силен, директен начин и тя има грижата да го чисти постоянно. Той вече е велик магически инструмент и може да изпълнява много желания. Нека те до едно са добри и не са в ущърб на никого и най-вече на планетата, защото в противен случай ще замърсите планетата и наказанията за това са жестоки. Последиците от подобни действия могат да са драматични за вас и за планетата.

Отнасяйте се с пълно уважение и отговорност към Земята и себе си, когато се занимавате с такива магически практики.

Ако не сте сигурни, че сте готови енергийно за тези мощни енергии, по-добре не започвайте да ги прилагате. Ограничете се само с молба до духа на камъка, а не на Земята и не се свързвайте с ядрото й.

Понеже стана въпрос за 2012, планетата няма да изчезне, нито ще премине в < V измерение, просто вибрациите и плътността и ще започнат да намаляват до предела в най-близ-ката точка от орбитата на Слънчевата система. След промените там, отново честотите и ще започнат да намаляват и материята да се уплътнява.

Що се отнася до еволюцията и, това движение за нея е спирала, така че тя еволюира, но чрез различни опитности, които се постигат в различни условия и различна плътност.

Хората също няма да изчезнат, нито ще преминат в ново измерение, просто ще променят телата си.

Кристалните деца това няма дори да го усетят на практика. За индиговите ще е тежко, а за предишните хора доста трудно, но не невъзможно.

Това е новата раса - раса с нови, променени тела. Тя вече съществува на земята и всички ще продължат да се раждат в нея, когато са готови за това.

Най-трудно ще е на живите през 2012. Най-голяма е тяхната отговорност и най-големи ангажименти те са поели към планетата. Нито тези след тях, нито тези преди тях са толкова силни и смели да решат да участват в такава грандиозна промяна и такива сложни и велики процеси.

Започва нова брънка от спиралата на еволюцията.

Дори да не успеят да трансформират себе си, хората от старата раса извършват подвиг и ще помогнат с енергията си на планетата и на човечеството.

Индигото са преходната раса. Кристалът са новата раса. На тях в момента им е много трудно.

Индигото ще понесат огромната тежест на прехода. Живеейки в старата раса, те се опитват да се нагаждат към нея. Оставайки в новата раса, те отново трябда да се преустроят и нагодят към новите условия. Те са основата, върху която ще стои новият кристален свят. Това са най-мощните, стари и силни духове. Духовете, преживели най-много изпитания и усвоили най-много опитности в трето измерение, са призовани сега да устоят на промените и да останат във физически тела на планетата, за да продължат живота на нея, за да родят кристалите.

Много от кристалите са чисти, нови духове, други са стари, опитни и чисти духове, трети идват от други звездни системи, а също и от Слънчевата система, от цивилизациите на другите планети. Защото по другите планети също има живот, както и на Слънцето. Не във формите, в които вие смятате, че е възможен, но за нас живот е наличието на разум, на дух. Целият Всемир е пълен с живот, той самият е живот. Това е Бог.

Желаем ви успех в работата с кристалите и ги използвайте само за добро и в ничия вреда. Само тогава работата ви ще е безопасна за вас и за планетата."

ЕДНА ПРЕКРАСНА ПУБЛИКАЦИЯ ПРИСВОЕНА ОТ ЛИЦЕТО В.СТОИЛОВ....


------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!