Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

ЗА МЕН


Красимир Куртев - A priori Doctor Honoris Causa. Езотеричен писател и философ. Международен експерт по езотериката на минерали и кристали и правилното хармонизиране. Feng Shui Crystal Master в областта на минералолечението - литотерапия. Прилага хармонизиращи методи с минерали и кристали от алтернативната медицина, разбира се, само със съдействието на медик!

Сътрудник - изследовател в регионалната „Лаборатория по мулти-медиаторика, радиестезична и климатогенна диагностика, езотерична минералология и кристалография и ръководител на медиаторна сакрална група, град Пловдив към Н.И.У.М.Ф. при МАСФЕН, Европейски съюз.

Член на Международната Академия по Българознание, Иновации и Култура - МАБИК.

Автор на книги: "Великата симбиоза" /2008 г./, "Защо не ни върви?" /2010 г./.

Контакти: 0897 33 95 85 , 0887 39 21 39

A priori Doctor Honoris Causa :

Как да авторизираме своята съдба


Как да авторизираме своята съдба, бидейки наясно, че самото понятие за съдба  постулира сили, които ни надвишават?

Разбира се чрез езотерично възвишение…

Най-често нещастието, което ни сполетява, бива просто клиширан образ, натрапен ни тиранично от другаде,  при изричната повеля да се съобразим с него… Но има и изпитания, пред които следва да се смирим.

Ако първото е маска и неискреност, наложени ни в съобразяване с другите, отвъд регламента на взаимопочитанието, което си дължим и се изисква бдителност да не се посегне на загадъчността ни, то второто е висша предопределеност, която узнаваме, доколкото се съприкосновяваме, колкото е по силите ни, с надвишаващи ни сили.

Себепознание и узнаване в себенадмогване на превишаващото ни, свобода и смирение, което няма как да се случи  без отвоювано благодатно пространство, в което принудите губят тираничната си сила.

Без свобода няма смирение, а без тях е невъзможно възвишение.

Да узнаем предпазността на собствената си загадъчност и неотменността на предопределението, са сред онези опитности, за които се нуждаем от духовен съвет. Бихме искали да ви насърчим във формулирането на искрен въпрос, на който ние ще се постараем да дадем нелъжовен  езотеричен отговор.

Ако държите да не бъдете излъгани, или да излъжете себе си.

Защото, позволете да отбележим – да излъжеш другите е донякъде приемливо, ала не и да излъжеш себе си… Това би било провал, от който бихме искали да ви предпазим!

Красимир Куртев:

Възможно ли е да видим света, такъв какъвто е?


Според някои философи това е непосилно за човека.  Други биха казали - въпрос на оптика. А трети биха счели въпроса неуместен извън прагматичните цели, които си поставят.

Ала онези, които биха имали сила да подирят духовен съвет, интуитивно знаят, че скъпоценността на възможния отговор е зависима от загадъчността, в която е пощадена същността ни на осенени от дух. Моят опит да насърчавам хората, подирили съвет при мен, ме е довел именно до това водещо убеждение.

Ала както казва Метерлинк: „Ето, идат мили и любезни щастия, те ще ни напътят…“

Кой е Красимир Куртев – Doctor Honoris Causa - Старши научен сътрудник към НИУМФ. Консултант- езотерика и духовно познание – нови мисловни модели.Международен експерт в областта на езотеричното, паранормалното и метафизичното
VIP - сътрудник - изследовател в научно направление: „Мултимедиаторна сакрална хармонизация, езотерична кристалография и минералогия;
Научен сътрудник - изследовател втора степен по ултрасензорна мултимедиаторика и феноменология“ към НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО УЛТРАСЕНЗОРНА МУЛТИМЕДИАТОРИКА И ФЕНОМЕНОЛОГИЯ - Международна Асоциация „Феномени“ - НИУМФ - АСФЕН - Република България, Европейски съюз. 
Същият институт - НИУМФ е създаден и структуриран по модела - съгласно утвърдените правила на БАН -Българска Академия на НаукитеЧлен на Международната академия по българистика, иновации и култура - МАБИК.
Фънг Шуй кристал мастер в областта на минералолечението.


------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!
бутон за споделяне
Прочетете Цялата Статия...