Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

понеделник, 28 април 2014 г.

КАМЪКЪТ „ТУАОИ“ kamaka-tuaoi
Господин Куртев, темата за минерали и кристали все повече навлиза в България, според Вас това полезно ли е  или просто модна тенденция?

 Факторът камък / минерали и кристали / не е от вчера. Древните хора подбудени от своят първичен инстинкт или от чисто любопитство. Привлечен от тези бляскави чудеса на природата, древният човек ги е взимал и държал в ръцете си без да осъзнава, какво всъщност се крие в минерали и кристали. Нямал е и дори на представа, че независимо от цветовете им  , бели, сини, червени, зелени и други са придобили своята форма от неорганичните процеси в недрата и земната кора с течение на десетки милиони години.

Древният човек не е знаел, че тези блещукащи камъчета са всъщност са направени от същият материал, както и душата на човека. Така е и днес, знаем за минералогията, гематологията , ала не знаем за езотеричните свойства на минералите и кристалите, те просто ни харесват, привличат или ни ги представят като зодиакални талисмани. Както древният човек, така и съвременникът му си ги поставят по тялото просто, като украшение. Древните мистици и сегашните такива са втълпявали на себеподобните си, че това е нещо за късмет. Но има една съществена разлика, атлантитите например са били наясно с енергиите на всеки един кристал и са достигнали до съвършени разкрития прилагайки ги по времето през което са живели , като цивилизация.

Какво се разбира под наименованието-„езотерика в минералите” ?

 Първо да изясним, какво всъщност представлява материалната същност на Вселената. Това е една матрица единствена по родът си, тя се състои от атома на трите слоя-енергии-електрон, протон и неутрон. От тълкованията на Библията всъщност това представлява и „светата троица”. Атомът е енергията, което е мултиплицирана през така нареченото Сътворение.


Теорията на древните е била, че материята е енергия. На по късен етап и самите учени се обединяват под това и теоретизират своите научни изследвания за така наречените субатомни частици-мезон,неутрино и кварки. Както пише в своята книга Вики В. Байер / Кристалната връзка /-„Енергията оформя строителните блокове на материята.

Кристалният модел е кодът на Сътворението, мрежа от кодови модели между измерения и пространства, отговорна за „всички вибрационни въздействия през Универсалното съзнание.” От тук следва да приложим формулата за кристалът, който е безцветен кварц съдържащ два химически елемента, най-разпространените елемента на планетата Земя, Силиций и Кислород. Едгар Кейси пише-„Сам по себе си кварцът се включва в групата на хексагонално описание от общо шестте кристални групи.  Символично, числото шест е цел, израстване и постижение-влиянието на Христос.”

Шест се изразява чрез шестата чакра(еднокридна жлеза)-пиеналната, която авторът Кейси я нарича-Христовият център. Това е  познатото „трето око”. По смепло изразено имаме два вида-„екзо” –видимото и „езо” – невидимото. Тъй като кристалите са израз на самото Сътворение-универсалните матрици, които ни въздействат чрез невидимото, това е всъщност езотериката в минералите, кристалното съзнание на материята-двигател на цялото ни съществуване.

Споменахте за атлантитите, които са постигнали съвършенството, да каква степен и имали камъни, които са били използвани за да го осъществят?


В трудовете на Платон се разкриват много хипотези за животът на атлантитите и техните качества. Едно от основните качества, които атлантитите придобили чрез определена схема от минерали и кристали е било да виждат през стените, оперирали с безжични комуникационни системи и др. Но най-вече са познавали законите на вибрациите, както и да ги използват. Най-голямото им постижение ще си остане кристалната тръба построена в техен храм.Според легендите тази цивилизация е загинала вследствие на жесток катаклизъм, и са били пръснати из цялата планета?

 Съществуват много писания от мистици/легенди/ и нека ясно подчертая, че научни изследвания и легенди си съвпадат. „Потъването” на Атлантида е последвано от много разрушаващи катаклизми. Ала не цялата цивилизация се заличава, разделени на групи атлантитите са се локализирали в долната част на днешна Италия и Мароко, Друга част в Хондурас, Юкатан и Америка в частност, и трета част в Египет. Именно в Египет останалите живи атлантити кодират своите записки на познания. „Хепт Супт пазачът на Записките влиза в пряк контакт с жреца Ра” – пише Платон.Имат ли връзка египетските пирамиди с атлантитите?


Според Платон древният атлантит Хепт Супт, пазачът на Записките влиза в пряк контакт с жреца Ра.  От това може да се гради хипотезата, че е била създадена „библиотека” на тайнството-„Зала на записките”. Въпросната зала е била разположена между голямата пирамида и сфинксът. Всъщност и археолозите там откриват много предмети от тази древна цивилизация. След мои много внимателни анализи на база прочит от свещените писания, аз разкрих , че всъщност Хранилището на въпросните записки е на север от Египет. Въпросното място е в България попадащ в 42-ри паралел /числото шест/ за което по-горе описах. Този стих даде яснота на моите първоначални изследвания:

„После ме изведе по пътя на северната порта, и ме преведе наоколо по външния път към външната порта, по пътя на портата, която гледа към изток; и, ето, вода течеше от дясната страна.” - Езекиил 47:2 .Според Вас, това е сензационно разкритие-Кристалната тръба на атлантитите се намира в България, какво представлява тази „кристална тръба”?


Кристалната тръба съдържа най-безценното знание, което е заложено в Записките на атлантитите. Това е „камъка Туаои-кристала, който е причинил разрушаването на Земята поради неправилното използване на силата му от атлантитите.”-Платон. Този камък-Туаои се намира в Родопския масив, разделен на шест равни части.

Мистериозният камък (част от него) се намира в полите на Младежки хълм (Джендем тепе) намиращ се в Пловдив - България.

Това прави България мощно поле на енергиите, които са се концентрирали в осем места из страната ни и все още са в движение –хаос. Всичко това казано до тук го поднасям внимателно и без много подробности за да няма спекула от страна на различни окултисти.


 Едно интервю на Елизабет Тодорофф-Калифорния, САЩ
Интервюто е публикувано ТУК

------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved! бутон за споделяне