Докоснете се до тайната философия на минерали и кристали.Минералите и кристалите имат феноменални свойства, лечебни и магически за човека.

събота, 2 март 2013 г.

Нефрит / JadeЗдравето на човека е една от най-важните ценности на живота ни ! Моля ви, никога не забравяйте това, а ние ще се постараем да ви помогнем да го поддържате в добро състояние, благодарение на уникални продукти за здраве и здравословен начин на живот, представени в нашият онлайн магазин.


Една техника от древността – лечение с камъни. Тя отново навлезе в живота ни. Стоунтерапия (в това число и лечение със скъпоцени камъни) не е само мода, а една извънаредно полезна процедура, отнемаща стресовото състояние, на което са подложени много хора в нашето напрегнато време. Всеки природен камък, използван за лечебен масаж, отдава своята положителна енергия и възстановява силите.

За изработката на предмети за масаж се прилагат най-енергоемките, мощни и многофункционални полускъпоценни камъни, подбрани според въздействието им върху човека. Обикновено това са нефрит или жадеит, по-рядко – сардоникс, халцедон.

Нефритът е камък, който китайците ценели много и са го нарекли “камък на живота”. Това е техният национален камък. Китайските философи приписвали на на нефрита пет основни свойства, отговарящи на шестте душевни качества;

Неговият мек блясък отговаря на милосърдието, неговата твърдост – на умереността и справедливостта; полупрозрачнотта е символ на чесността; чистотата – въплащение на мъдростта, а неговта изменяемост олицетворява мъжеството. Една стара китайска пословица казва “Златото има цена, но нефритът е безценен”.Нефритът се е използвал още през Бронзовата епоха. Хората са го използвали като камък за изработка на много здрави (трайни) оръжия и оръдия на труда, а по-късно са го използвали за предмети и украшения.

Статуя на Буда висока 6 метра, направена от монолитен къс нефрит, млечен на цвят – сега се намира в Китай.

Надгробна плоча в гробницата на Тамерлан, се състои от монолитен къс черен нефрит.

Саркофагът на цар Александър III в Русия e изцяло гравиран със сибирски нефрит.

През 1968 год. в китайската провинция Хебей, войници случайно открили гробницата Лю Шеня – принц Чуншан и неговата съпруга Тоу Ван, които живели през II век п.н.е. Техните тела били напълно тленни, но погребалните одежди били съхранени. Те били направени от хиляди късчета обработен и полиран нефрит. Всяко парче било свързано със съседните такива със златна тел.

Китайците казвали: “ Благородният мъж без причина не разделя с нефрита”. Нефритът е “кралят на полусънните камъни”. Той бил любимият камък на китайските императори дори през нашата епоха. Това е един универсален лекар, който въздейства на всички области в организма.

Притежава оздравителен ефект, лекува психични заболявания и депресии, болести на нервната система. Нормализира работата на кръвоносната и сърдечно-съдовата система, премахва дискомфорта в повечето органи – далак, бъбреци, стомах и черва, сърце…

Подвластни са му подутия корем, камъни в бъбреците и заболявания на костите. Масажът с нефрит нормализира налягането, премахва главоболието, благотворно въздейства на имунната и ендокринната системи, особено на щитовидната жлеза.

При използване, нефритът лекува нарушената обмяна на веществата, помага да се справим с излишните килограми, притежава подмладяващ ефект – нефритът е способен да забавя стареенето на организма.

Нефритът с всички свои качества бил познат в Шумерия, Асирия, Вавилония и Анатолия. Той се появява в историята на човечеството още в каменния век. От негови отломки са се получавали отлични ножове, рендета, тесли.
Нефритът в древността имал голямо сакрално значение – поставяли са го в устата на починалите, за да им осигурят“ втори живот” след погребението, украсявали гробниците на вождове и владетели, инкрустирали оръжия и пояси на войни, гравирали статуетки на идоли, съдове, дори мебелни и интериорни детайли.

Според легендата Богинята Иштар носела на пояса си нефрит. Той бил много ценен от краля на атцеките Монтесум и Чингиз – хан, Александър Македонски и Конфуций.

Като лечебно средство нефритът е много енергоемък и помага при различни заболявания на нервната, пикочополовата и сърдечносъдовата система. Ако го носим на себе си той стабилизира сърцебиенето и артериалното налягане, лекува аритмия и зъбна болка.

Нефритът прекрасно въздейства при влажна и топла атмосфера, като започва активно да отделя полезни вещества. Затова може да се използва за масаж на засегнати органи, препоръчва се също дa се зашива на възглавници, чехли, за автомобилни седалки, полезно е да се пие и яде от нефритени съдове.

Ако камъкът се носи по дрехата в областта на стомаха, можем да се излекуваме от гастрит, даже и от язва. Като цяло нефритът способства за регенерация и възстановяване на организма, удължава живота на своя притежател.

Нефритът повишава издържливостта и трудоспособността, помага да се издържи на всяка една трудност и да бъдат преминати препятствия в живота с по-малко въздействие върху нас самите. Той е много подходящ за морално слабите и за онези, които потъват в собствените си преживявания и не могат да се справят самостоятелно с проблемите си.В трудни ситуации нефритът извежда своя притежател на правилния път, разширява хоризонтите, способства за необходимото благотворно изменение на съзнанието, поведението и като следствие промяна на обкръжаващата ни действителност.

В същото време нефритът е добър за сериозни и стабилни хора, които желаят да прекарат своя живот спокойно, на едно място. Той не е подходящ за притежатели с неспокоен характер, пътешественици, авантюристи, комарджии. Нефритът не донася баснословни богатства, но допринася за доходи на едно постоянно ниво, достатъчни да удовлетворят земните потребности на дадения човек – нито повече, нито по-малко.

Между другото, нефритът не е подходящ да се носи от тези, които търсят да открият втората си половинка, защото той малко ограничава кръга на общуване, за семейните двойки той осигурява благополучие, мир, дълголетие, а на желаещите да заченат, ускорява появата на дете.

Статуетка, ваза или някакъв предмет, защитава вашия дом от стихийни бедствия и бедност, запазва здравето на живеещите в дома. Между впрочем, в обработен вид като украшение, този камък не е подходящ за комбинация със злато. Счита се, че той носи най-голяма полза на земните знаци – Близнаци, Рак, Везни и Риба.

Енергетиката на камъка – това е дарение от самата природа, една възможност да приведем своя организъм в хармония и спокойствие. Едно мощно въздействие на полускъпоценния камък, допълнено с масажен и термичен ефект – добър аргумент в стремежа към здрав дух в здраво тяло.

И дори, ако вие нямате време редовно да ухажвате вашето тяло в спа салоните, вие винаги можете да направите един мини салон в своя дом с помощта на достъпните и лесни в използването си масажьори от този камък. Затова, използвайки ги за себе си, не е нужно да бъдете специалист, за да определите проблемните зони и да изберете подходящия масажьор. Погрижете се за здравето си сега – проблемите най-добре се разрешават преди тяхното възникване.

Източник : “Здоровый образ жизни”


Litho therapy (stounterapiya) is a very useful procedure, consuming stressful condition suffered by many people in our busy time. Each natural stone used for therapeutic massage, given their positive energy and restores power.
For the production of objects for massage applied most energy, powerful and multifunctional semiprecious stones selected for their impact on people. Usually this is jade.

Jade is a stone that valued many Chinese it is called "Stone of Life". This is their national stone. Chinese jade philosophers ascribed to five properties ogovaryashti the six mental qualities:
1. its soft glow of mercy meet
2. its hardness - the umerenosta and justice
3. poluprozrachnotta is a symbol of chesnostta
4. cleanliness - the embodiment of wisdom
5. variability represents his manhood.

An old Chinese proverb says "Gold has a price but jade is priceless."
Chinese saying: "A noble man with no reason to break up with jade."
Jade is "the king of poluskatsennite stones." He was a favorite stone of Chinese emperors even in our era.
This is a universal physician affect all areas of the body. It has a healing effect, cure mental illness and depression, diseases of the nervous system. Normalization of the blood and cardiovascular system eliminates discomfort in most organs - spleen, kidneys, stomach and intestines, heart ...

Committed to him swollen abdomen, kidney stones and bone diseases. Jade massage with normal pressure, relieves headaches, beneficially affect the immune and endocrine system, especially the thyroid gland. Using jade treat abnormal metabolism, helps to cope with overweight, has a rejuvenating effect - Jade is able to slow the aging of the organism.

As a remedy jade is very energy and helps in diseases of the nervous, cardiovascular, and genitourinary system. If you carry yourself, it stabilizes the heartbeat and blood pressure, arrhythmia and treat dental pain. Jade great influence in moist and warm atmosphere, and began actively excreted nutrients. Therefore, it can be used to massage the affected organs is also recommended ea is sewn on pillows, slippers, for car seats, it is useful to drink and eat jade vessels. If the stone is worn garment in the stomach can heal from gastritis, ulcers and even. Overall jade helps to regenerate and restore the body, extends the life of its owner.

Jade increases work capacity and endurance, helps to withstand any difficulties and obstacles to be crossed in life with less impact on us. It is very suitable for morally weak and those who are lost in their experiences and can not cope with their problems samostoyaelno. In difficult situations jade brings its owner the right path, expanding horizons, contribute positively to the necessary modification of consciousness, behavior and consequently change the reality that surrounds us. Meanwhile, Jade is good for serious and stable people who wish to spend their lives quietly in one place.

Pyramid, sphere statue, vase or an object, protect your home from natural disasters and poverty, safeguard health of people living in the home.
Jade - a gift from nature itself, an opportunity to bring your body into harmony and peace. A powerful impact of semiprecious stone, complete with massage and thermal effects is a good step in the quest for healthy mind in a healthy body. Take care of your health today - problems best be resolved before they arise.

------------------------------- © 2010, Красимир Куртев - Алеф автор, All rights reserved!